Pressmeddelanden

Lönestrukturstatistik 2011: Tjänstemän inom privat sektor har högst genomsnittlig månadslön

2012-05-22 10:10 CEST
Tjänstemän inom privat sektor hade den högsta genomsnittliga månadslönen, 34 800 kronor...

Lönestrukturstatistik 2010: Tjänstemän inom den privata sektorn har den högsta genomsnittliga månadslönen

2011-05-24 10:04 CEST
Tjänstemän inom privat sektor hade den högsta genomsnittliga månadslönen, 34 000 kronor...