Pressmeddelanden

Det nya boendet för ensamkommande asylsökande barn placeras i Myrviken. Bergs Hyreshus AB går vidare i processen.

2015-11-20 13:57 CET Bergs Hyreshus AB Bergs Hyreshus AB har fattat beslut om placeringen utav nytt boende för ensamkommande asylsökande barn. Valet har fallit på mark som bolaget redan äger och som ligger i Myrviken. Valet har gjorts utifrån närhet till skola, fritidsaktiviteter, lokaltrafik, kvalitet på marken samt närheten till de el och VA anslutningar som behövs.

Midroc hyr ut de sista kontoren i nytt kontorshus i Hyllie

2015-11-19 08:47 CET Midroc Midroc hyr ut kontorslokaler i nybyggnadsprojektet Hermod i Hyllie till Hardford. Efterfrågan på nybyggda kontor i området är fortsatt stark och avtalet innebär att samtliga kontorsytor är uthyrda ett par månader före första inflyttning.

Stenungsund får familjecentral i Hasselbacken

2015-10-23 08:23 CEST Stenungsundshem Idag den 23 oktober invigs en familjecentral mitt i Stenungsundshems område Hasselbacken i Stenungsund. Här ryms flera verksamheter under ett och samma tak med fokus på familjen.

2015-10-19 15:01 CEST Fastighets AB Corallen Fastighets AB Corallen fortsätter att expandera i Jönköping genom att förvärva Vakten 11 med adress Batterigatan 9 och 11 på A6. –Förvärvet innebär att vi växer med flexibla lokaler för vård, hälsa, kontor och handel i ett starkt tillväxtområde, vilket ligger i linje med vår strategi, säger Claes Junefelt, VD i Fastighets AB Corallen. Fastigheten är i det närmaste fullt uthyrd vid tillträdet.

Midroc och Axfast genomför fastighetsaffär i Stockholm

2015-10-15 08:00 CEST Midroc Midroc säljer fastigheten Jakob Mindre 11 vid Gustav Adolfs torg i Stockholm till Axfast. Försäljningen genomförs som en bolagsaffär och tillträde sker 15 december. - Vi har utvecklat den här profilstarka fastigheten till en modern kontorsfastighet med ny teknik och stora möjligheter till smart kontorsindelning även för mindre lokaler, säger Peter Syrén, vd i Midroc Real Estate.

2015-10-09 10:01 CEST Midroc Midroc säljer fastigheten Postiljonen 1 i Växjö till Catena. Försäljningen genomförs som en bolagsaffär och tillträde sker i november.

Ny förskola planeras i Myrviken - Bergs Hyreshus AB ska bygga

2015-10-02 13:58 CEST Bergs Hyreshus AB Bergs Hyreshus AB förbereder nu upphandling av ny förskola i Myrviken. Intentionsavtal är klart med Bergs Kommun som kommer att hyra förskolan. Behovet av fler förskoleplatser i Myrviken - Oviken området är stort. Förskoleverksamheten är trångbodd och det är en expansiv bygd med stor efterfrågan på boende. Det ger också en ökad efterfrågan på samhällsservice, vilken nu kommer att utökas.

Eklandia hyr ut till Best Transport

2015-09-17 07:30 CEST Eklandia Fastighets AB Eklandia Fastighets AB, dotterbolag inom Castellumkoncernen, har tecknat hyresavtal med Best Transport avseende en lokal om ca 2 250 kvm i Kallebäck, Göteborg.

Arcona och Veidekke bygger nytt storprojekt inom Life science vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

2015-08-17 16:35 CEST Veidekke i Sverige Arcona och Veidekke har fått i uppdrag att bygga ”Neo – Medicinaren 25” i vilken Karolinska Institutet i Huddinge kommer att bedriva forskningsverksamhet. Uppdraget åt TKV2 är en totalentreprenad med en kontraktssumma på 504 miljoner kronor. Byggnaden omfattar 26.000m2 BTA och ska vara färdigställd i november 2017.

2015-08-17 07:00 CEST Stena Fastigheter Stena Fastigheter har tecknat hyreskontrakt om 440 kvm kontorsyta i Klarahuset på Drottninggatan 33 i centrala Stockholm. Klarahuset är miljöklassat enligt GreenBuildning.