Pressmeddelanden

Einar Mattsson gör projektförvärv

2012-11-21 14:57 CET Einar Mattsson Einar Mattsson har tillsammans med Mecon köpt fastigheten Klockarbacken 7 i Huddinge C. Detaljplanearbetet har nu påbörjats för området. Planen är att uppföra ca 100 bostadsrättslägenheter på platsen, vilket tidigast kan färdigställas under 2015.

Midroc tecknar avtal med MKB

2012-11-20 09:15 CET Midroc Midroc har tecknat avtal med MKB avseende försäljning av 187 hyresrätter i Västra Hamnen i Malmö. Projektet omfattar 18 000 kvadratmeter nya bostäder inklusive verksamhetslokaler i bottenplan samt ett underjordiskt garage.

2012-11-05 14:43 CET Cresnia AB Indikativa hyresnivåer i Stockholm- Cresnia har sammanställt en hyreskarta som anger de indikativa hyresnivåer fastighetsägare erbjuder för lediga lokaler under hösten 2012.

2012-10-24 10:56 CEST Wihlborgs Fastigheter AB Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB har bildats, baserat på ägandet i Wihlborgs den 30 september 2012.

2012-10-23 21:32 CEST IFMA Sverige Vision om FM rollen - Snart är det nytt år 2013! IFMA tittar i backspegeln på Facility at your service den 24 oktober 2012. Erik Ahrsjö, ordförande i IFMA Sverige, ger en vision och om vart rollen som facility manager är på väg.

Bergs Hyreshus AB investerar för miljön - installerar närvärme i Hackås

2012-09-28 14:30 CEST Bergs Hyreshus AB Bergs Hyreshus AB håller nu på att förbereda installation av en närvärmeanläggning i Hackås. Genom bytet av värmekälla samt anslutningen av flera fastigheter till en och samma central kommer både energiåtgången och kostnaderna på lång sikt att minska. Dessutom innebär investeringen att ytterligare en eldriven anläggning fasas ut.

Midroc hyr ut till Narva!

2012-09-06 08:43 CEST Midroc Midroc har tecknat ett hyresavtal med kommunikationsbyrån Narva avseende kontor vid Humlegården i Stockholm. Narva hyr 415 kvadratmeter på Biblioteksgatan 29 och inflyttning sker i oktober 2012.

2012-09-05 16:00 CEST Umeå kommun Umeå kommun kommer enligt beslut i arbetsutskottet inte att ha någon verksamhet på plan 5 i Kulturväven, det blivande kulturhuset i centrala Umeå. Plan 1–4 kommer ändå att rymma planerade kommunala verksamheter, utom repetitionslokaler för dans.

Midroc hyr ut till Bizkit!

2012-08-30 10:23 CEST Midroc Midroc har tecknat ett hyresavtal med Bizkit AB. Avtalet omfattar 808 kvadratmeter i Midrocs fastighet Jakob Mindre 11 vid Gustav Adolfs torg i Stockholm. Avtalet är femårigt och inflyttning sker 1 januari 2013.

Svenska Hus hyr ut 6 700 kvm till Schenker

2012-08-15 16:12 CEST Svenska Hus AB Svenska Hus AB har tecknat avtal med Schenker Logistics beträffande uthyrning av totalt 6 700 kvm i Nol Teknikpark, fd Tudors batterifabrik på Alevägen i Nol utanför Göteborg. Lokalerna ska användas som lager för Bridgestone, som är en Schenkers kunder. Tillträdet sker omgående.