Pressmeddelanden

Bergs Hyreshus AB har tecknat avtal med Migrationsverket om asylboende

2013-04-08 07:57 CEST Bergs Hyreshus AB Bergs Hyreshus AB har tecknat avtal med Migrationsverket om asylboende. Asylboendet är beläget i Åsarna i södra Jämtland och är ett lägenhetsboende. Mest troligt kommer asylsökande familjer att placeras i detta boende.

2013-04-03 08:36 CEST Uppsalahem Vid gamla Cementgjuteriet i Luthagen, Uppsala, växer ett helt nytt stadsdelscentrum med både butiker och bostäder fram. Totalt rör det sig om ca 1 100 bostads- och hyresrätts-lägenheter och ca 3 500 kvm handel. Runt 15 olika butiker kommer att samlas runt Mimmi Ekholms plats och ge service till tusentals Luthagenbor. En ny ICA-butik kommer att etableras i den största lokalen.

Nya chefer för Boende & Lokaler och Teknikenheten på Stockholmshem

2013-03-04 15:00 CET Stockholmshem Stockholmshem rekryterar nu två nyckelfunktioner till den nya organisation som började gälla den 1 januari 2013. Den nya organisationen syftar till ökad närhet till både kunder och fastigheter i förvaltningsdistrikten, samtidigt som det centrala affärsstödet till distrikten utvecklas.

Svenska Hus hyr ut till Prolympias nya Idrottsskola

2013-02-28 13:28 CET Svenska Hus AB Svenska Hus AB har tecknat avtal med Gothenburg Association AB beträffande uthyrning av totalt 2 720 kvm i f.d. Polishuset i Frölunda, Göteborg. Lokalerna ska användas för en helt ny idrottskola i samarbete med storklubbar i Göteborgsområdet. Skolan ska bedrivas i Prolympias regi. Prolympia driver idag ett antal friskolor i olika delar av landet. Tillträdet sker 1 augusti.

2013-02-01 11:07 CET FrekileKB, LillaVillan Vi har Vernisage IDAG av Triinu Ugard på Lillavillans huvudkontor på Smartakontor i Sollentuna. Hon har målat en väggmålning som är 25 m lång och heter "Industriell väggmålning" Kom och ta med vänner, vi bjuder på lättare förtärning och förfriskningar. Dörrarna öppnas 15.00. Mer info på FB Smartakontor i Sollentuna. Adressen i kväll är: Turebergsallé4, 19162 Sollentuna. Kathrine 0761676002

2013-01-10 15:37 CET Corporate Classifieds (Bolagsplatsen.se, Lokaler.nu, Hyresdata.se) Effektivare lokalförmedling när marknadsportalen Lokaler.nu övertar Hyresdata

Midroc hyr ut 3 700 kvm kontor till The Boston Consulting Group!

2013-01-02 09:14 CET Midroc Midroc har tecknat ett hyresavtal med The Boston Consulting Group (BCG). Avtalet omfattar 3 700 kvadratmeter kontorslokaler i Midrocs fastighet Jakob Mindre 11 vid Gustav Adolfs torg i Stockholm. BCG är ett globalt managementkonsultföretag och företaget kommer att flytta sitt Sverigekontor från nuvarande lokaler på Skeppsbron till den nya etableringen. Avtalet löper till och med 2021.

Pelican Self Storage köper SelStor Västerås

2012-12-18 14:29 CET Pelican Self Storage Danska Pelican Self Storage etablerar sig nu på den svenska marknaden i och med uppköpet av selfstorageföretaget SelStor. Företaget ägs av Nordic Real Estate Partners (NREP) och M3 Capital Partners som i och med uppköpet vidgar sin verksamhet i Sverige från enbart verksamhet inom logistik och lagerlokaler till den växande selfstoragebranschen.

Pelican Self Storage köper SelStor Örebro

2012-12-18 14:25 CET Pelican Self Storage Danska Pelican Self Storage etablerar sig nu på den svenska marknaden i och med uppköpet av selfstorageföretaget SelStor. Företaget ägs av Nordic Real Estate Partners (NREP) och M3 Capital Partners som i och med uppköpet vidgar sin verksamhet i Sverige från enbart verksamhet inom logistik och lagerlokaler till den växande selfstoragebranschen.

Pelican Self Storage köper SelStor Linköping

2012-12-18 14:22 CET Pelican Self Storage Danska Pelican Self Storage etablerar sig nu på den svenska marknaden i och med uppköpet av selfstorageföretaget SelStor. Företaget ägs av Nordic Real Estate Partners (NREP) och M3 Capital Partners som i och med uppköpet vidgar sin verksamhet i Sverige från enbart verksamhet inom logistik och lagerlokaler till den växande selfstoragebranschen.