Pressmeddelanden

Stort intresse för Branschbarometern Personlig Assistans

2019-03-20 15:21 CET
Nu presenterar Kaustiks exklusiva siffror från branschen personlig assistans. ​Informat...

Siffror visar att allt fler barn som tidigare haft personlig assistans istället får insatsen boende för barn

Siffror visar att allt fler barn som tidigare haft personlig assistans istället får insatsen boende för barn

2019-03-19 17:17 CET
Vart tredje beslut om barnboende är nybeviljat enligt rapport från Socialstyrelsen. – V...

​Långsiktig och hållbar ersättningsmodell för assistansen

​Långsiktig och hållbar ersättningsmodell för assistansen

2019-03-16 12:11 CET
Vi vill värna assistansreformen och att seriösa aktörer inom personlig assistans kan be...

Framtid Falkenberg vill att merparten av LSS-boendena ska drivas i kommunal regi

2019-03-05 17:18 CET
​Den politiska majoriteten vill ge socialförvaltningen i uppdrag att förbereda för åter...

Kundnöjdheten hos personer med funktionsnedsättning över riksgenomsnittet i Västerås stad

Kundnöjdheten hos personer med funktionsnedsättning över riksgenomsnittet i Västerås stad

2019-02-20 16:25 CET
Majoriteten av de som svarat på Sveriges kommuner och landstings (SKL) nationella bruka...

Funktionsstödsnämnden utökar sin budget med över 150 miljoner

Funktionsstödsnämnden utökar sin budget med över 150 miljoner

2019-02-20 13:14 CET
Idag har funktionsstödsnämnden antagit sin budget för 2019. Budgetramen har utökats med...

Funkisfestivalen – Nu med ännu fler artister

Funkisfestivalen – Nu med ännu fler artister

2019-01-31 08:27 CET
Från femton kommuner 2018 till tjugotvå kommuner 2019 och fler på väg in – Funkisfestiv...

Ny gruppbostad med särskild service för vuxna invigs på Öster Mälarstrand

Ny gruppbostad med särskild service för vuxna invigs på Öster Mälarstrand

2019-01-30 14:39 CET
På fredagen den 8 februari invigs en ny så kallad gruppbostad, vilket är en bostad med ...

Budgeten är ett svek mot de som lever i fattigdom

Budgeten är ett svek mot de som lever i fattigdom

2018-12-14 07:00 CET
Vi ser en god viljeriktning i M:s och KD:s budget och den lagändring som innebär att an...

Nytt samarbete med Hanna Kauppi

Nytt samarbete med Hanna Kauppi

2018-11-16 15:00 CET
NÄRA förstärker nu sin kompetens och inleder under november 2018 ett samarbete med Hann...