Pressmeddelanden

Forskare gör nyttiga datorprogram till industrin

2012-10-15 15:02 CEST Luleå tekniska universitet En ny snabb metod att mäta flöden i en förädlingsprocess, som gynnar processindustrin, har utvecklats av forskare vid Luleå tekniska universitet.

2012-09-17 09:44 CEST ABI - Arctic Business Incubator I en tuff konkurrens med ett 50-tal andra inkubatorer runt om i landet har nu Arctic Business Incubator, ABI fått en utökning av driften med 1,5 miljon kronor, en ökning med 60 %. Innovationsbron har i utvärderingar bedömt hur väl inkubatorerna tidigare lyckats med sin uppgift och möjligheterna att utveckla företagen. ABI är den enda inkubatorn i Sverige som erhållit en permanent höjning.

Satsning ska ge raketfart åt LTU:s forskning

2012-09-10 16:19 CEST Luleå tekniska universitet Forskningen vid Luleå tekniska universitet får en riktig skjuts framåt genom en labb fond som universitetet inrättat. Det är stort intresse från LTU:s forskare att söka ur fonden.

LTU koordinator för europeiskt miljardprojekt

2012-08-21 13:55 CEST Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet ska leda stort europeiskt projekt inom utveckling av automation för tillverknings- energi och processindustrin.

Fick inblick i processer för gröna bränslen

2012-08-20 16:34 CEST Luleå tekniska universitet Ett 30-tal forskare/doktorander från hela landet fick en bred genomgång av området förgasning för framställning av gröna bränslen, vid en sommarkurs som hölls vid Luleå tekniska universitet.

Populär LTU kurs i sommar vid Europaskolan

2012-07-23 08:01 CEST Luleå tekniska universitet Konstnärlig anatomi och skulptur är namnet på en mycket populär sommarkurs, med koppling till datagrafik och filmbranschen, som ges i Luleå tekniska universitets regi. Jim Vikström, Europas enda lärare i klassisk skulptur undervisar.

LTU-lösning i nästa generations vädersatellit

2012-07-06 14:47 CEST Luleå tekniska universitet Sensor kallad ICI som mäter ispartiklar i moln och utvecklad genom forskning vid Luleå tekniska universitet har valts ut av en europeisk organisation att ingå i nästa generations metrologiska satellit.

Ny forskning möjliggör tyngre last på järnväg

2012-06-26 10:21 CEST Luleå tekniska universitet Ny kunskap för att kunna öka lastkapacitet på järnvägar, inte minst till nytta för den växande gruvbranschen, har utretts i en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.

Tjejer i gymnasiet tränar mindre än killar

2012-06-19 06:00 CEST Luleå tekniska universitet En undersökning på drygt 800 gymnasieungdomar visar att tjejjer tränar mer sällan och mindre intensivt än killar i motsvarande ålder, något som kan påverka tjejers hälsa i framtiden.

Högsta betyg för spetsutbildning vid LTU

2012-06-13 14:44 CEST Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet får toppbetyg av Högskoleverket för spetsutbildning med inriktning mot området Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)