Pressmeddelanden

Klart att ESS ska leverera spillvärme till Kraftringens fjärrvärmenät

2013-12-20 13:00 CET Kraftringen ESS kommer att anslutas till Kraftringens fjärrvärmenät i Lund. Spillvärme från ESS kommer att omvandlas till fjärrvärme och försörja Kraftringen fjärrvärmekunder i Lund, Eslöv och Lomma. Energilösningen är unik för en stor forskningsanläggning, och bidrar till att ESS uppfyller sitt mål att bli en klimatneutral anläggning och för Kraftringen att kunna leverera mera klimatvänlig fjärrvärme.

Lunds stadsbyggnadspris 2013 tilldelas arkitekten Lena Brand

2013-12-19 17:30 CET Lunds kommun Lunds stadsbyggnadspris 2013 tilldelas arkitekten Lena Brand på White Arkitekter, med särskilt omnämnande till arkitekterna Ulrika Connheim och Kjell Nyberg, för gestaltningen av Universitetsjukhusets nya Strålbehandlingsklinik i Lund.

2013-12-19 06:40 CET Lunds kommun Den nya s k Tvillingskolan i Lund blir ett energieffektivt och tillgängligt aktivhus för att möta moderna krav på undervisningen.

Ny stadsdel växer fram i Lund

2013-12-18 07:00 CET Veidekke i Sverige En ny grönskande stadsdel med nya bostäder och Lunds största damm. Detta är visionen för Södra Råbylund i östra Lund. Här håller Veidekke Bostad nu i stafettpinnen och blir först ut med att sätta spaden i jorden i utbyggnadens andra etapp.

Håkan Lockby ny teknisk direktör i Lunds kommun

2013-12-17 09:37 CET Lunds kommun Håkan Lockby föreslås bli ny teknisk direktör i Lunds kommun. Han är i dag gatuchef i Lund och efterträder Göran Eriksson som går i pension.

VA SYD, miljöcertifierat enligt ISO 14 001

2013-12-17 07:00 CET VA SYD VA SYD är nu miljöcertifierat enligt ISO 14 001 och är därmed ett steg närmare visionen, att vara en ledande aktör i det hållbara samhället, för kunden och miljön. Miljöcertifieringen innebär att vi tydliggör våra processer, strukturerar och följer upp vårt arbete kontinuerligt så att vi på ett effektivt sätt kan förbättra vårt miljöarbete.

”FÖRENADE VARANTEATERN” SLÄPPS NU DIGITALT!

2013-12-16 10:26 CET PLAYGROUND MUSIC SCANDINAVIA AB Albumet ”Förenade Varanteatern” väckte stort intresse när den kom ut. Skivan hann dock aldrig digitaliseras för en modern musikvärld då mastertaperna försvann under oklara omständigheter i samband med en välgörenhetsauktion. Materialet återbördades anonymt under hösten 2013 och finns nu för första gången exklusivt på Spotify.

2013-12-09 10:14 CET Thomanders Jul i Lund -Det är fantastiskt roligt att vi redan andra året kan göra vårt evenemang till ett Miljömärkt Event, säger Lena Birgersson, projektledare för Thomanders Jul i Lund. Men egentligen är det en självklarhet för ett evenemang som använder sig av 1800-talet som ram.

2013-12-06 14:30 CET Lunds kommun Som ett led i att förverkliga den nya campusplanen för Lunds universitet och minska bostadsbristen för studenter, går Akademiska Hus, Lunds universitet och Lunds kommun nu samman i en gemensam satsning som ska resultera i att 1000 nya studentbostäder står klara under 2017. Mark för detta kommer att upplåtas och målet är att helt bygga bort studentbostadsbristen i Lund till 2020.

Krafttag kan nu lösa studentbostadsbristen i Lund

2013-12-06 14:14 CET Akademiska Hus Som ett led i att förverkliga den nya campusplanen för Lunds universitet och minska bostadsbristen för studenter, går Akademiska Hus, Lunds universitet och Lunds kommun nu samman i en gemensam satsning som ska resultera i att 1000 nya studentbostäder står klara under 2017. Mark för detta kommer att upplåtas och målet är att helt bygga bort studentbostadsbristen i Lund till 2020.