Pressmeddelanden

​Nya positiva studieresultat för avancerad lungcancer; Tidig kombinationsbehandling med immunterapi gav 38 procent minskad risk för förvärrad sjukdom.

2017-12-08 07:00 CET
Patienter med en viss typ av lungcancer som behandlas med läkemedlet Tecentriq ▼ i komb...

Klartecken för ny immunterapi för behandling av lungcancer och urinblåsecancer

2017-09-25 09:13 CEST
EU kommissionen har godkänt immunterapiläkemedlet Tecentriq▼ för behandling av icke-små...

Två pivotala studier med Opdivo visar förbättrad treårsöverlevnad hos patienter med tidigare behandlad, avancerad icke-småcellig lungcancer

2017-09-14 10:36 CEST
Data fortsätter att visa fördelar med Opdivo (nivolumab) hos den totala patientpopulati...

Ny typ av immunterapi mot lungcancer och cancer i urinblåsan har tagit ett viktigt steg mot godkännande inom EU

2017-07-24 07:00 CEST
Immunterapiläkemedlet atezolizumab har fått ett positivt utlåtande av EU:s medicinska k...

Internationell studie visar: Halverad risk för sjukdomsförsämring och död vid svår form av lungcancer med nytt läkemedel

2017-06-07 07:57 CEST
Risken för att cancern förvärras eller leder till död mer än halverades för patienter m...

Fler läkemedel behövs till utsatt grupp med lungcancer

2017-05-10 09:00 CEST
ALK-positiv icke-småcellig lungcancer är en ovanlig cancerform som oftare drabbar yngre...