Pressmeddelanden

Kliniska studier för PExA närmare klinisk tillämpning

Kliniska studier för PExA närmare klinisk tillämpning

2018-12-07 08:40 CET
​PExA AB publicerar härmed information om strategiskt viktiga kliniska studier med bola...

EU-kommissionen godkänner Alunbrig (brigatinib) för behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer

2018-11-27 14:31 CET
EU-kommissionen har godkänt Alunbrig (brigatinib) för behandling av vuxna med ALK-posit...

BAVENCIO (avelumab) plus INLYTA (axitinib) förbättrade progressionsfri överlevnad hos tidigare obehandlade patienter med avancerad njurcancer i en fas 3-studie

2018-10-03 07:00 CEST
Merck och Pfizer rapporterar positiva preliminära resultat från den pivotala fas 3-stud...

Positiva överlevnadsdata för immunterapi vid småcellig lungcancer

Positiva överlevnadsdata för immunterapi vid småcellig lungcancer

2018-09-26 13:50 CEST
Tecentriq▼ i kombination med kemoterapi ger förlängd överlevnad vid tidigare obehandlad...

CHMP ger positivt utlåtande om Alunbrig (brigatinib) för behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer

2018-09-21 15:40 CEST
Den Europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, ...

Dacomitinib visar mer än sju månaders förbättring av total överlevnad jämfört med en etablerad behandling vid avancerad EGFR-mutationspositiv icke-småcellig lungcancer

2018-06-08 07:00 CEST
Data för total överlevnad (overall survival, OS) från den jämförande Fas 3-studien ARCH...

​Nya data visar att patienter med spridd lungcancer lever tre år utan återfall med Alecensa® (alectinib) i första linjen.

2018-05-23 16:17 CEST
Nya längre uppföljningsdata från ALEX-studien (fas III) visar att Alecensa® (alectinib)...