Pressmeddelanden

2013-08-26 11:13 CEST Valet När en anställd utvecklat ett beroende/missbruk är det avgörande att chefer, arbetsledare och arbetskamrater har kunskap och vet hur man ska agera för att hjälpa en arbetskamrat på rätt sätt. Det är vidare ytterst viktigt att företaget har en väl fungerande alkohol-/drogpolicy som klart och tydligt säger hur man ska agera.

2012-12-06 12:04 CET Valet Beroendeproblematiken har breddats från att fokusera på alkohol och droger till många fler områden. Man fokuserar inte längre på substansen man missbrukar, utan på vad som händer i den missbrukande personens hjärna. Konsultbyrån Valet har redan påbörjat förändringen i sin verksamhet för att kunna arbeta enligt de nya rönen.

2012-08-15 09:29 CEST Valet Semestern är den tid vi unnar oss att äta och dricka gott, umgås med vänner och slappna av från vardagen. I vår kultur kopplar vi ofta ihop avkoppling, ledighet och trevligt umgänge med alkoholkonsumtion. Det finns dock en risk med detta beteende, det kan vara inkörsporten till ett beroende. Den risken blundar tyvärr de flesta för: några kalla öl på heta sommardagar, kan det vara så farligt?

2012-06-26 07:47 CEST Valet Socker påverkar hjärnan på samma sätt som rökning och alkohol. Sötsaker kan aktivera belöningssystemet och det gör dig beroende. För hög konsumtion påverkar vår koncentration, vårt sexliv och är en primär faktor vid kronisk trötthet, övervikt, depression, hjärt- och kärlsjukdomar, kolesterol, diabetes, för tidigt åldrande, mun- och tandåkommor, cancer och ett försvagat immunförsvar.

2012-05-04 14:00 CEST Valet Omgivningen är helt avgörande för att bryta ett missbruk av alkohol eller droger. Arbetsgivare, personal inom företagshälsovård, socialtjänsten, vården eller våra nära och kära har friska ögon och kan se vad som håller på att hända. Därför är det viktigt att omgivningen har kunskap om hur man ska agera för att hjälpa på rätt sätt för att bryta ett missbruk. Kunskap är avgörande!

2012-02-06 15:05 CET Valet Det finns ca 300 000 alkoholmissbrukare i Sverige. Runt varje missbrukande person finns det ca fem anhöriga som påverkas negativt av missbruket. Vi talar alltså om ca 1 500 000 personer som också far illa. Dessa människor är medberoende och möjliggörare för missbruket.

2011-11-07 14:04 CET Valet Det är tre år sedan Kenny Modig startade sin ”helvetesresa”. Den 9 januari 2008 ringde han till öppenvårdskliniken Valet när han insåg att han drack för mycket. Han satt med sin kalender och skrev in ”vita dagar” och insåg att de vita dagarna inföll alldeles för sällan. Detta blev väckarklockan.

2011-06-23 14:19 CEST Valet Varje timme dygnet runt görs 525 onyktra resor i Sverige. Det blir 4,6 miljoner om året. Varje år dödas cirka 125 människor i Sverige på grund av alkohol i trafiken. Varje år skadas mer än 1000 människor svårt i Sverige i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor. Det finns egentligen bara två åtgärder som kan förhindra personer att köra onyktra: behandling för alkoholproblemen och alkolås.

2011-06-10 12:25 CEST Valet Alkohol- och narkotikamissbruk kostar samhället ca 150 miljarder kronor per år. Vad gör samhället för att minska kostnaderna? Inte tillräckligt mycket är lätt att konstatera. En satsning på fler vårdplatser för behandling skulle till exempel vara samhällsekonomiskt lönsamt. Det räcker dock inte. Behandlingen måste ha effekt, vilket den ofta inte har.