Blogginlägg

Jävlar! Vad skall vi män skylla på nu? #psykologi

2012-10-24 12:28 CEST Mattias Lundberg Att kvinnor är bättre än oss män på att göra flera saker samtidigt har länge varit en sanning. Jag har hört såväl min far som min farfar använt det som en förklaring till varför vi män ofta gör en sak i taget, oftast väldigt intensivt, medan kvinnor kan hålla flera saker i luften samtidigt. Även jag har använt det som en förklaring till mina tillkortakommanden på hemmaplan.

2011-09-13 11:16 CEST Civilekonomerna Medlingsinstitutet konstaterar i sin rapport att löneskillnaderna mellan män och kvinnor har minskat inom samtliga sektorer mellan åren 2005-2010. För tjänstemän inom privat sektor, där många av civilekonomernas medlemmar är anställda, har dock löneskillnaderna på 5 år endast minskat med 0,5 procent och kvinnors lön i procent av mäns lön är knappt 90,7 procent.