Dokument

Pressrelease XL Masculin

2013-10-22 09:45 CEST Grazette of Sweden AB

Kvinnor och män i en individualiserad lönebildning

2011-03-07 09:29 CET Saco

Undersökning: Allmänheten om psykisk ohälsa

2010-12-10 14:01 CET Hjärnkoll Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Handisam. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Opinion webbpanel under perioden 23-28 september 2010. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten. Mätningen omfattar 1000 intervjuer. Undersökningen inkluderar ålders- och könsskillnader.

Undersökning: Män och kvinnor om psykisk ohälsa

2010-11-12 13:55 CET Hjärnkoll Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Hjärnkoll. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Opinion webbpanel. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten. Mätningen omfattar 1000 intervjuer.

Undersökning om svenska folkets träningsvanor

2009-09-30 09:46 CEST Stadium Kvinnor vill ha rolig träning, män ett tydligt mål. 68 procent av svenska folket tränar minst en gång i veckan så att de får upp pulsen och blir svettiga. Samtidigt tränar var femte svensk så gott som aldrig. Vad skulle då kunna få oss att träna mer? Den frågan har Stadium ställt till ett statistiskt urval svenskar i åldrarna 15-70 år.