Nyheter

2015-01-30 13:57 CET Värdskapet Sverige AB Från 1 januari är bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning en ny diskrimineringsform. I och med detta kan tuffare krav komma att ställas på tillgänglighet inom och till företag, offentlig verksamhet, föreningar, ja hela samhället kommer att påverkas. Personer som drabbas i sin vardag kan driva ett ärende till domstol.