Nyheter

2013-12-18 16:22 CET Amnesty International, svenska sektionen Enligt uppgift har den ryska duman/parlamentet, enhälligt röstat för en amnestilag som innebär att de två Pussy Riotmedlemmarna, Maria Aljochina och Nadezjda Tolokonnikova benådas och att rättsprocessen mot de 30 Greenpeaceaktivisterna läggs ned.

2013-12-18 11:58 CET Amnesty International, svenska sektionen Brasiliens regering måste överväga att ge Edward Snowden politisk asyl i landet, säger Amnesty International idag, efter att Snowden erbjudit sig att samarbeta med den brasilianska regeringen i en utredning kring amerikanskt spioneri.

Qatar: Migrantarbetare tvingas gå hungriga

2013-12-18 01:01 CET Amnesty International, svenska sektionen Drygt 80 migrantarbetare i Qatar som inte fått ut någon lön på närmare ett år, riskerar nu att inte ens få mat och behöver omedelbar hjälp från regeringen, säger Amnesty International i ett uttalande.

Kina: Nya metoder för att straffa oliktänkande

2013-12-17 01:01 CET Amnesty International, svenska sektionen Ett avskaffande av systemet med "omskolning genom arbete" riskerar att bara bli en kosmetisk förändring, eftersom de kinesiska myndigheterna redan har inrättat nya metoder för att straffa oliktänkande och för att ersätta det gamla systemet, säger Amnesty International i en rapport som publiceras idag, den 17 december.

2013-12-16 14:10 CET Amnesty International, svenska sektionen Oklarheter över vem som bär ansvaret för det missilangrepp som dödade 15 män på väg till ett bröllop i Jemen på torsdagen den 12 december, visar en total avsaknad av ansvarsutkrävande för mängder av civila dödsfall i landet, säger Amnesty International.

2013-12-16 13:34 CET Amnesty International, svenska sektionen Minderåriga frihetsberövas, misshandlas och torteras rutinmässigt i Bahrain, säger Amnesty International i en ny rapport som publiceras idag, den 16 december.

Bättre gräv – bättre journalistik!

2013-12-13 12:16 CET Feministiskt Perspektiv Bang och Feministiskt Perspektiv presenterar i dag en lista med viktiga gräv/avslöjande journalistik de senaste 25 åren, som alternativ till den lista föreningen Grävande journalisters tidskrift Scoop lanserade i senaste numret.

Europa: "EU:s ledare borde skämmas"

2013-12-13 01:01 CET Amnesty International, svenska sektionen De europeiska ledarna borde skämmas över det ynkligt låga antalet flyktingar från Syrien som tas emot inom vidarebosättningssystemet i EU, säger Amnesty International.

Sverige: Skivan "För Amnesty" släpps digitalt

2013-12-12 12:04 CET Amnesty International, svenska sektionen 1998 var det 50 år sedan FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs. Med anledning av det jubileet tog Sveriges skivbolag ett samlat grepp för att stödja Amnestys arbete för mänskliga rättigheter. Detta resulterade i att stora delar av Sveriges artistelit gick samman och skapade en skiva vars intäkter oavkortat gick till Amnestyfonden.

Turkmenistan: Ett parlamentsval i skuggan av hårt förtryck

2013-12-12 01:01 CET Amnesty International, svenska sektionen De reformer som genomdrivits av de turkmeniska myndigheterna under senare år är inget annat än tomma ord och ett försök att blidka det internationella samfundet, säger Amnesty International inför det kommande parlamentsvalet den 15 december.