Nyheter

2014-06-25 12:38 CEST Svenska Brukarföreningen HepatitPortalens nyhetsbrev för juli 2014 innehåller bl.a. artiklar om nya behandlingsrekommendationer, senaste forskningsrönen om de nya läkemedlen, nej till ett sprututbytesprogram i Jönköping, att det var 25 år sedan viruset upptäcktes, prioriteringar av behandlingar p.g.a. höga kostnader och en ny bloggare presenterar sig.

2014-06-25 01:01 CEST Amnesty International, svenska sektionen Attacker i civila områden och urskillningslösa bombningar utförda av Sudans regeringsstyrkor har bidragit till ökad förstörelse i Södra Kordofan och kan utgöra krigsbrott, säger Amnesty International i en ny rapport.

2014-06-24 11:10 CEST Amnesty International, svenska sektionen Frigivningen av Meriam Yehya Ibrahim som dömdes till döden för "avfällighet" och till spöstraff för "äktenskapsbrott" är ett steg mot att gottgöra den fruktansvärda orättvisan hon utsatts för, säger Amnesty International.

Presstödsnämnden slopar jämkning för nättidningar

2014-06-23 16:12 CEST Feministiskt Perspektiv I dag meddelande Presstödsnämndet att jämkningen för elektroniska tidningar slopas, vilket innebär att det från och med 2015 finns möjlighet att erhålla 100 procent av ett presstöd även som elektroniskt distribuerad tidning.

2014-06-17 01:01 CEST Amnesty International, svenska sektionen EU måste göra allt i sin makt för att se till att Serbien sätter stopp för den kultur av straffrihet för de krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord som begicks av den serbiska polisen, militären och paramilitären under krigen på 90-talet. Det säger Amnesty International i en ny rapport.

Satsning på arbetet med mänskliga rättigheter

2014-06-13 13:21 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting kommer att genomföra en treårig satsning för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå.

2014-06-12 16:58 CEST Amnesty International, svenska sektionen Tiotusentals människor runt om Syrien kämpar för att överleva under omänskliga förhållanden; under konstanta hot om dödliga attacker och brist på mat, vatten och mediciner.

2014-06-12 01:01 CEST Amnesty International, svenska sektionen FN:s utvecklingsmål för de kommande 15 åren måste ställa krav på stater att leva upp till sina förpliktelser gällande mänskliga rättigheter. Det säger Amnesty International inför ett möte i FN nästa vecka angående de nya utvecklingsmålen.

2014-06-10 09:01 CEST Amnesty International, svenska sektionen Ett år efter protesterna i Geziparken fortsätter myndigheternas övergrepp och straffriheten frodas, säger Amnesty International i en rapport i dag.

2014-06-05 05:01 CEST Amnesty International, svenska sektionen Demonstranter som protesterar i Brasilien under kommande VM riskerar att drabbas av polisens och militärens urskillningslösa våld när landet trappar upp försöken att kontrollera demonstrationerna. Det säger Amnesty International i en ny rapport som släpps en vecka innan VM börjar.