Pressmeddelanden

2011-03-08 08:00 CET Linköpings universitet (LiU) Tuberkulos dödar årligen två miljoner människor och är åter på frammarsch även i Sverige och andra västländer. Forskare vid Linköpings universitet presenterar nu nya resultat som visar hur tuberkelbakterien lyckas överleva inuti kroppens ätarceller, för att till slut spränga dem och sprida infektionen vidare.