Kontaktpersoner

Patrik Gullstand

The Shipyard

Anna Frössén

The Shipyard

Jonas Michanek

Idélaboratoriet

Marie Loft
Christian Hemle

215

Jocce Pettersson

Occo Restaurant

Jens Lennartsson

EYE AM

Cecilia Svensson

Project Management Institute Sweden Chapter

Ull Storm

Sweden Hotels Ull Storm är VD på historiska Mayfair Hotel Tunneln i centrala Malmö, ett hotell med mer än 700 års historia inom sina väggar. Som hotell har byggnaden fungerat i över 100 år. Mayfair Hotel Tunneln är medlemmar i Sweden Hotels.

Bella Danowsky

Specialpedagogiska skolmyndigheten Bella Danowsky är informatör hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen. Hon samordnar den regionala interna och externa kommunikationen. Vidare ansvarar hon för regionens presskontakter samt förmedlar information och kontakter för journalister och andra med intresse för lokala eller regionala nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och Södra regionen. Bella Danowsky...