Kontaktpersoner

Gatukontoret: Annika Blomquist

Gatukontoret: Annika Blomquist

2016-08-18 08:00 CEST

Jag svarar på generella frågor rörande gatukontorets verksamhet och hjälper dig vid beh...

Gatukontoret: Johan Edgren

Gatukontoret: Johan Edgren

2016-07-11 00:10 CEST

Kommunikation kring gatukontorets alla frågor i Malmö med specialområde inom trafiksekt...

Khodor Daya

Khodor Daya

2016-06-05 13:26 CEST

Simon Bengtsson

Simon Bengtsson

2016-05-05 13:48 CEST

Anders Netzler och Jimmy svensson

Anders Netzler och Jimmy svensson

2016-04-05 11:48 CEST

Mikael Persson

Mikael Persson

2016-03-09 10:09 CET

Henrik Toftblad Holmgren

Henrik Toftblad Holmgren

2016-02-23 11:22 CET

Jessica Widegren

2016-02-17 10:27 CET

Tina Kervall

Tina Kervall

2016-02-17 07:23 CET

Fredrik & Markus

2016-02-05 12:57 CET

Fredrik och Markus har ansvar inom försäljning och service av elcykel i EcoRides elcyke...