Kontaktpersoner

Carina Nilsson (S)

Carina Nilsson (S)

2018-03-15 09:00 CET

Carina Nilsson (S), Ordförande i Hälsa-, Vård och Omsorgsnämnden har antagit Funktions...

Oskar Lind

Oskar Lind

2018-02-22 18:03 CET

Christofer Hultén

Christofer Hultén

2018-01-19 10:23 CET

Jacques Montel

Jacques Montel

2017-05-08 21:08 CEST

Mattias Andersson

Mattias Andersson

2017-02-06 08:29 CET

Mats Lithner

Mats Lithner

2016-11-08 20:21 CET

Jakob Cardell

Jakob Cardell

2016-10-16 10:25 CEST

Marianne Styrman

Marianne Styrman

2016-10-16 07:18 CEST

Patrik Lilja

Patrik Lilja

2016-09-28 20:27 CEST