Blogginlägg

Goddag Yxskaft

2013-05-13 10:31 CEST Sveriges Bryggerier Maria Larssons svar i Göteborgs-Posten på centerns krav om utredning av gränshandeln är ett riktigt Goddag Yxskaft-svar. ”Vi har redan gjort det i vår strategi och med hjälp av Sorad, och det visar att införseln och konsumtionen minskar ”, lyder budskapet från ministern. Vad skönt det måste vara att ropa ”bingo” istället för att ta in verkligheten, även när man representerar Verklighetens folk.

2012-04-04 09:06 CEST Sveriges Bryggerier Nu har enmansutredaren Göran Lundahl lämnat över sin utredning Provköpsutredningen till minister Maria Larsson. Utredningen föreslår att tillsynsmyndigheter för tobaks- och folkölsförsäljning ska få göra provköp, men att de som provköper måste vara myndiga, alltså över 18 år.

2012-01-11 09:56 CET Hyresgästföreningen Alla i Danderyd är förstås inte hemlösa. Men om man sprider ut de 34 000 Danderydsborna över hela landet så är det precis så många som är hemlösa. Till gruppen hemlösa räknas inte alla de som sover på soffan hos någon kompis, de unga vuxna som bor kvar hemma, de som flyttar mellan andrahandsboenden eller de som har någon annan variant av tillfällighetsboende.

2011-11-11 14:48 CET Sveriges Bryggerier I tidningen Riksdag och departement står att läsa att Maria Larsson, barn- och äldreminister och kristdemokrat anser att Gårdsförsäljning ”enligt flera remissinstanser” skulle strida mot EU-rätten och det svenska undantaget när det gäller detaljhandelsmonopol.

2011-08-25 15:44 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Fler barn behöver bli sedda och ges stöd. Därför intensifierar regeringen och SKL arbetet för barn som växer upp i familjer där missbruk, psykisk sjukdom eller våld förekommer.

2011-02-10 08:05 CET Sveriges Kommuner och Landsting Ambitionen att utveckla en starkare kunskapsbas och en effektivare socialtjänst är inte ny. Nytt är dock vår gemensamma slutsats att staten och huvudmännen tillsammans behöver formulera långsiktiga mål och strategier, skriver Anders Knape och barn- och äldreminister Maria Larsson.

2011-02-01 09:11 CET Sveriges Bryggerier Kristdemokraterna har haft kongress i helgen och föga förvånade har man röstat nej till att tillåta gårdshandel av alkoholhaltiga drycker, vilket man kan läsa om i Expressen. Men utredningen ska i alla fall ut på remiss till vissa berörda parter, som äldreminister Maria Larsson uttrycker det i artikeln.