Pressmeddelanden

2014-09-01 15:10 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Efter UNT:s granskning av orimliga vinstmarginaler och överpriser är det tydligt att det borgerliga privatiseringsexperimentet inom välfärden har havererat. Socialdemokraterna i Uppsala vill se en politik som slår vakt om vår gemensamma och skattefinansierade välfärd.

2014-09-01 14:01 CEST Socialdemokraterna i Uppsala I morgon tisdag den 2 september kallar Socialdemokraterna till sin årliga jobbhearing om läget på Uppsalas arbetsmarknad och presenterar en 10-punktslista för att utveckla Uppsalas näringsliv. Ylva Johansson, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson medverkar. Värd för årets hearing är det Uppsalabaserade företaget Skrotcentralen.

2014-08-29 21:52 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala ska stå i framkant gällande jämställdhet. Tyvärr ser verkligheten inte ut så. Det är dags att ta ojämställdheten på allvar. Vi presenterar därför ett handlingsprogram med för ett jämställt Uppsala.

2014-08-18 11:27 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Idag presenterar Socialdemokraterna i Uppsala en kraftfull satsning på att i tre steg sänka trösklarna till kultur och musik för Uppsalas unga. Förslaget, som finns med i Socialdemokraternas kommande valmanifest, innebär en halvering av avgiften i Uppsalas musikskolor och att nya kulturskolor byggs upp med samma låga avgift.

2014-06-26 14:07 CEST Humana Nästa vecka är det dags för årets upplaga av Almedalen. Humana är såklart på plats för att prata vård och omsorg med beslutsfattare och tjänstemän från hela landet.

2014-06-11 11:19 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Enligt ett förslag som kommunstyrelsens arbetsutskott ska behandla idag ska kommunen inte längre utse några borgerliga begravningsförrättare. Kommunen ska inte "snedvrida marknaden" med "gratistjänster" hävdar man. Det här ställer sig Socialdemokraterna skarpt kritiska till.

2014-06-10 08:36 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Stora nedskärningar väntar det socialt förebyggande arbetet i Uppsala. På grund av minskade ”beställningar” från uppdragssidan kommer nu 23 av 95 personer verksamma inom Råd och Stöds öppenvård att sägas upp. Det motsvarar hela 25 procent av verksamheten. Nu reagerar Socialdemokraterna och kräver omprioriteringar i kommunen.

2014-06-09 16:05 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Socialdemokraterna i Uppsala vill möta tågkrisen på sträckan Stockholm-Uppsala med ett avtal som också tar sig an bostadsbristen. Detta genom att göra Uppsala till pilotkommun för de intentionsavtal för ökat bostadsbyggande som Sveriges kommuner och landsting, SKL har föreslagit efter finsk modell.

2014-05-28 11:15 CEST Socialdemokraterna i Uppsala P4 Uppland redovisar idag en undersökning gjord bland Uppsalas lärare. Över 800 lärare i förskolan och grundskolan har svarat på hur de ser på den borgerliga alliansens mål om att skapa Sveriges bästa skola. Nära 80 procent av lärarna anser inte att skolan i Uppsala är på rätt väg för att nå målet. Socialdemokraternas kommunalråd Marlene Burwick ser allvarligt på undersökningens resultat.

2014-05-21 20:41 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Med 100 timmar kvar till EU-valslokalerna stänger besökte Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven idag Uppsala. Tillsammans med kommunalrådet Marlene Burwick presenterade han socialdemokratisk politik för rättvisa villkor på arbetsmarknaden.