Pressmeddelanden

2014-04-10 10:52 CEST Socialdemokraterna i Uppsala I veckans nummer har Dagens Samhälle granskat förutsättningarna och opinionsläget i dag och spår vilka partier som tar makten i landets tio största städer efter valet. Deras prognos pekar på en socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i samtliga tio städer, däribland Uppsala. Det innebär att Marlene Burwick (S) bildar en S-ledd majoritet i Uppsala efter valet.

2014-04-05 12:22 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Att ett nyfött barn tvingas sova ute är ett brott mot socialtjänstlagen och en direkt följd av att den styrande borgerliga majoriteten i Uppsala inte agerar. Socialdemokraternas kommunalråd Marlene Burwick lämnar idag in en orosanmälan till socialtjänsten i Uppsala.

2014-04-04 09:13 CEST Socialdemokraterna i Uppsala SVT:s Uppdrag Granskning gjorde nyligen (19/3) ett allvarligt avslöjande om Hälsans Förskola. Det framgick att barnen på förskolorna i reportaget bara får vatten och knäckebröd till frukost och mellanmål. Även de barn som knappt har fått tänder. Därtill rådde brist på personal och ett gott omhändertagande av barnen. Hälsans förskola finns i dag på åtta ställen i landet, däribland två i Uppsala.

2014-03-26 10:26 CET Socialdemokraterna i Uppsala Under onsdagen besöker europaparlamentarikern, Marita Ulvskog (S) Uppsala där hon ska träffa elever på Fyrisskolan samt Eriksbergsskolan. Hon kommer då att tala om EU-valet och partiets prioriterade frågor.

2014-03-26 09:35 CET Socialdemokraterna i Uppsala Under onsdagen besöker europaparlamentarikern, Marita Ulvskog (S) Uppsala där hon ska träffa elever på Fyrisskolan samt Eriksbergsskolan. Hon kommer då att tala om EU-valet och partiets prioriterade frågor.

2014-03-20 11:11 CET Socialdemokraterna i Uppsala Äldreombudsmannen i Uppsala riktar mot hur äldreomsorgen i kommunen fungerar. Det handlar bland annat om att äldre känner en social ensamhet och en brist på trygghetsboenden. Socialdemokraterna har vid flera tillfällen lyft behovet av åtgärder mot den kritik som nu åter framförs och kräver svar från den borgerliga majoriteten om vad som egentligen görs.

2014-03-19 09:02 CET Socialdemokraterna i Uppsala SVT:s Uppdrag Granskning avslöjar att Hälsans Förskola ger barnen knäckebröd och vatten till frukost. Föräldrarna vittnar även om lite personal och såriga rumpor efter blöta blöjor. Hälsans förskola finns idag på åtta ställen i landet, däribland i Årsta och Gottsunda i Uppsala. Socialdemokraternas kommunalråd Marlene Burwick kräver nu en omedelbar granskning av bolagets verksamhet i Uppsala.

2014-03-04 11:30 CET Socialdemokraterna i Uppsala Uppsalas hemtjänst och hemsjukvård har allvarliga brister. Det slår kommunens revisorer fast i en ny rapport. I revisorernas rapport framkommer bland annat att olika handläggare är olika generösa i bedömningen av hur mycket hemtjänst som en person ska beviljas, och att hemtjänsttagare som inte har pådrivande anhöriga riskerar att få mindre hemtjänst.

2014-02-27 10:27 CET Socialdemokraterna i Uppsala Under förra året dömdes Uppsala kommun till sanktionsavgifter på 5,2 miljoner kronor eftersom kommunen inte har ordnat boenden för funktionshindrade inom utsatt tid. Beloppet kan växa till 7,7 miljoner om alla domar från 2013 vinner laga kraft. I en interpellation till kommunfullmäktige ställer nu Socialdemokraterna kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M) till svars för miljonsmällarna.

2014-02-26 10:19 CET Socialdemokraterna i Uppsala Finansminister Anders Borg (M) har bestämt sig för att sänka studiebidraget för Sveriges studenter. Den borgerliga regeringen vill sänka studiebidraget med 300 kronor per månad och ersätta det med ökat studielån. Något som kommer att slå mot många av Uppsalas studenter. Socialdemokraterna i Uppsala är starkt kritiska och vill istället satsa på utbildning och studenter.