Pressmeddelanden

2015-11-24 10:22 CET Uppsala kommun Under veckan tänds Uppsalas julbelysning och på lördag invigs Paradgatan etapp 1.

2015-09-23 15:41 CEST Uppsala kommun Marken vid gamla och nya brandstationerna i Uppsala innehåller är inte farlig för hälsa och miljö. En rapport som tagits fram på beställning av brandförsvaret

2015-09-17 11:05 CEST Uppsala kommun En delegation från Uppsala kommun, Länsstyrelsen och Uppsala universitet besöker kommunens vänort Minneapolis mellan den 17-22 september. Målet är att fördjupa relationen och lära av varandra för att utveckla Uppsala.

2015-08-21 11:00 CEST Uppsala kommun Vid en presskonferens idag presenterade kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) förslagen till ny översiktsplan och riktlinjer för innerstadsstrategin. Det är första gången som man i Uppsala tar fram särskilda riktlinjer för utvecklingen av innerstaden. Förslagen går nu på samråd och målet är att beslut om ny öp och innerstadsstrategi fattas hösten 2016.

2015-08-19 08:38 CEST Uppsala kommun Kommunen bjuder in till pressträffa angående förslag till ny översiktsplan och strategi för innerstadens utveckling.

Mälardalsrådet i Almedalen 1 juli

2015-06-30 19:40 CEST Mälardalsrådet I år deltar vi under egen flagg den 1 juli på Strandgatan 19. Vi pratar visionär infrastruktur, breddad rekrytering, urbaniseringens effekter på regionen och inspireras av Amsterdam i omställningen av staden, eller sk mobility management.

Mälardalsrådet har ny styrelse!

2015-05-11 16:17 CEST Mälardalsrådet Ny styrelse för Mälardalsrådet utsedd den 8 maj på Mälartinget i Nyköping. Torbjörn Rosdahl (M), tar över som ordförande och Karin Wanngård (S), som vice ordförande för Mälardalsrådet.

2015-03-25 13:09 CET Socialdemokraterna i Uppsala ​Kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) blev idag omvald till ordförande för Beredningen för socialpolitik och individomsorg, när Sveriges kommuner och landsting, SKL, hölls sitt första möte med den nya styrelsen.

2015-02-03 15:26 CET Socialdemokraterna i Uppsala Igår meddelade Coop att de stänger ner sin stormarknad i Stenhagen. Tidigare har Coop stängt sin stormarknad i Gränby. Kommunalråden Marlene Burwick och Erik Pelling (S) kallar därför till möte på grund av den uppkomna situationen. – Det är viktigt för en stad av Uppsalas storlek att det finns ett brett utbud av större mataffärer.

2014-10-15 15:31 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Regeringen har som ett av sina första budgetförslag idag presenterat satsningar på skolan. För Uppsala kommuns del innebär det förstärkningar i 15-miljonersklassen, något som välkomnas av de tillträdande rödgröna samarbetspartierna.