Pressmeddelanden

Biståndsministern tar inte avstånd från människorättsbrottslingars medverkan i Sida-projekt

2019-05-29 12:58 CEST
I ett svar på en skriftlig riksdagsfråga undviker biståndsminister Peter Eriksson (MP) ...

Kritiserat Belarusbistånd tas upp i riksdagen

2019-05-24 08:19 CEST
Riksdagsledamoten Maria Nilsson (L) har ställt en skriftlig fråga till biståndsminister...

Misstänkta människorättsbrottslingar styr Sidafinansierat mångmiljonprojekt

2019-05-14 08:05 CEST
Högt uppsatta tjänstemän på det belarusiska arbetsmarknadsdepartementet och dess tillhö...

Studenter förbjuds kritisera Sida-stött universitet i Belarus

2019-04-16 07:36 CEST
Belarus Statliga Universitet (BSU), som får stöd inom ramen för flera av den svenska bi...

Östgruppen: Obegripligt svenskt asylavslag för Pussy Riot-medlemmar

2018-12-20 16:37 CET
​Att Migrationsverket avslagit de två Pussy Riot-medlemmarna Luisine Djanjans och Aleks...

Östgruppen: Sverige bör verka för utökade EU-sanktioner mot Ryssland

2018-11-30 08:33 CET
Östgruppen uppmanar Sveriges regering att verka för att EU vidtar konkreta svarsåtgärde...

Östgruppen efterlyser svensk Magnitskijlag

2018-11-06 11:21 CET
Svenska regeringar stöter ofta på problem när de ska förverkliga sitt uttalade engagema...

Östgruppen: Oanständigt ge svenskt bistånd till diktaturregimer

2018-09-14 09:02 CEST
De grundläggande värderingar som demokratiskt sinnade aktörer nu värnar i inrikespoliti...

Bred politisk uppslutning kring svenskt stöd till Rysslands demokrater

2018-09-06 11:10 CEST
Samtliga svenska riksdagspartier vill se ett fortsatt svenskt stöd till den ryska demok...

Fackföreningsledare dömda i politisk rättegång i Belarus

2018-08-24 12:04 CEST
Idag dömdes två belarusiska fackföreningsledare för påstått skattebrott till fyra års f...