Pressmeddelanden

Rysk människorättsorganisation attackeras av regimen

2015-11-12 12:45 CET Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Den internationellt välrenommerade ryska människorättsorganisationen Memorial hotas av allvarliga rättsliga åtgärder bara för att man kritiserat regimens politik. Östgruppen uppmanar nu Sveriges regering att agera aktivt till stöd för Memorials och andra ryska människorättsförsvarares verksamhet.

Östgruppen: "Sveriges regering godtar Lukasjenkas valfusk"

2015-11-06 06:23 CET Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Idag installeras Aljaksandr Lukasjenka som Belarus president vid en högtidlig ceremoni i Minsk. Sveriges ambassadör Martin Åberg har liksom övriga EU-staters ambassadörer i Belarus tackat ja till regimens inbjudan att närvara vid ceremonin, något som Östgruppen är starkt kritisk till.

Östgruppen: Kräv fortsatta EU-sanktioner mot Belarus, Margot Wallström!

2015-10-19 10:53 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Sveriges regering ser tigande på medan EU förbättrar relationen med Belarus diktator Aljaksandr Lukasjenka. Istället borde utrikesminister Margot Wallström stå upp för de mänskliga rättigheterna, fördöma fusket i presidentvalet och ta ställning för fortsatta sanktioner mot den belarusiska regimen. Det skriver Östgruppen i en debattartikel i Dagens Arena idag

EU belönar Lukasjenka – trots valfusk

2015-10-12 17:55 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter EU:s utrikesministrar har idag beslutat att under fyra månader frysa sina sanktioner mot belarusiska statstjänstemän som begått människorättsbrott, inklusive president Aljaksandr Lukasjenka. Beslutet kommer dagen efter att Lukasjenka vunnit ett presidentval, som av OSSE bedömts vara odemokratiskt.

Rysk demokrati ligger i Sveriges säkerhetspolitiska intresse

2015-10-10 08:55 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Sveriges regering borde satsa betydligt mer resurser på stöd till Rysslands demokratiska krafter, och inte bara fokusera sin säkerhetspolitik på militär försvarsförmåga. Det skriver Östgruppen i en debattartikel i Upsala Nya Tidning idag.

Rysslands sak är vår – ny debattskrift från Östgruppen

2015-10-06 11:14 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter ​Idag lanserar Östgruppen debattskriften Rysslands sak är vår – Svensk säkerhet och demokratistödet till Ryssland. Skriftens huvudtes är att en positiv rysk demokratiutveckling inte bara är eftersträvansvärd i sig utan även ligger i Sveriges säkerhetspolitiska intresse.

Biståndskriterier hindrar angeläget svenskt Rysslandsstöd

2015-10-05 12:52 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Kopplingen mellan det svenska biståndets enprocentsmål och OECD:s kriterier för officiellt bistånd medför att Sveriges biståndspolitik – så som den formulerats i regeringens styrdokument PGU – inte fullt ut kan genomföras. Därmed uteblir angelägna insatser i bland annat Ryssland. Det skriver Östgruppen i en debattartikel i Omvärlden.

Östgruppen: Telia Sonera bör också ge besked om sin framtid i Belarus

2015-09-17 09:36 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Telia Sonera meddelade idag att man ska minska sin närvaro på marknaderna i Eurasien och på sikt lämna dem helt. Bland de länder som nämns i bolagets pressmeddelande saknas dock Belarus, där Telia Soneras intressebolag vid upprepade tillfällen hjälpt regimen att kränka de mänskliga rättigheterna.

Östgruppen: Låt inte Lukasjenka lura dig, Wallström!

2015-09-04 09:07 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Idag inleds ett tvådagars informellt möte för EU:s utrikesministrar i Luxemburg. En av frågorna på dagordningen handlar om ett eventuellt avskaffande av EU:s sanktioner mot den belarusiska regimen. Östgruppen uppmanar Sveriges utrikesminister Margot Wallström att stå upp för sanktionspolitiken.

Viktigt med fortsatt stöd till ryska demokrater

2015-05-29 10:02 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Sverige och EU måste stå upp för internationell rätt genom att fortsätta ge finansiellt stöd till människorättsarbetet i Ryssland, trots att landets regim försöker stoppa detta. Det skriver Östgruppen i en debattartikel i UNT idag, apropå en nyantagen rysk lag som innebär ett hårt slag mot den ryska demokratirörelsen.