Pressmeddelanden

Rysslands sak är vår – ny debattskrift från Östgruppen

2015-10-06 11:14 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter ​Idag lanserar Östgruppen debattskriften Rysslands sak är vår – Svensk säkerhet och demokratistödet till Ryssland. Skriftens huvudtes är att en positiv rysk demokratiutveckling inte bara är eftersträvansvärd i sig utan även ligger i Sveriges säkerhetspolitiska intresse.

Biståndskriterier hindrar angeläget svenskt Rysslandsstöd

2015-10-05 12:52 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Kopplingen mellan det svenska biståndets enprocentsmål och OECD:s kriterier för officiellt bistånd medför att Sveriges biståndspolitik – så som den formulerats i regeringens styrdokument PGU – inte fullt ut kan genomföras. Därmed uteblir angelägna insatser i bland annat Ryssland. Det skriver Östgruppen i en debattartikel i Omvärlden.

Östgruppen: Telia Sonera bör också ge besked om sin framtid i Belarus

2015-09-17 09:36 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Telia Sonera meddelade idag att man ska minska sin närvaro på marknaderna i Eurasien och på sikt lämna dem helt. Bland de länder som nämns i bolagets pressmeddelande saknas dock Belarus, där Telia Soneras intressebolag vid upprepade tillfällen hjälpt regimen att kränka de mänskliga rättigheterna.

Östgruppen: Låt inte Lukasjenka lura dig, Wallström!

2015-09-04 09:07 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Idag inleds ett tvådagars informellt möte för EU:s utrikesministrar i Luxemburg. En av frågorna på dagordningen handlar om ett eventuellt avskaffande av EU:s sanktioner mot den belarusiska regimen. Östgruppen uppmanar Sveriges utrikesminister Margot Wallström att stå upp för sanktionspolitiken.

Viktigt med fortsatt stöd till ryska demokrater

2015-05-29 10:02 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Sverige och EU måste stå upp för internationell rätt genom att fortsätta ge finansiellt stöd till människorättsarbetet i Ryssland, trots att landets regim försöker stoppa detta. Det skriver Östgruppen i en debattartikel i UNT idag, apropå en nyantagen rysk lag som innebär ett hårt slag mot den ryska demokratirörelsen.

Östgruppen: EU:s chef i Belarus bör få sparken

2015-05-06 12:16 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Chefen för EU:s representation i Belarus, Maira Mora, agerar i strid mot EU:s grundläggande värderingar och officiella politik. Därför bör hon entledigas från sitt uppdrag. Det anser Östgruppen, som nu uppmanar Sveriges regering att lyfta frågan internt inom EU.

Östgruppen: Främja svensk säkerhet genom ökat demokratistöd till Ryssland

2015-05-01 12:13 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Svensk säkerhetspolitik fokuserar alltför ensidigt på det militära försvaret och dess förmåga att möta ett potentiellt hot från Ryssland. Mer resurser borde i stället satsas på att främja en demokratisk utveckling i Ryssland. Det skriver Östgruppen i en debattartikel på SvD Brännpunkt idag.

TeliaSoneras intressebolag blockerar regimkritiska hemsidor i Belarus

2015-03-27 10:49 CET Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter ​TeliaSoneras intressebolag i Belarus – Best – inledde genom sin teleoperatör Life:) under torsdagen en blockering av flera regimkritiska hemsidor i landet. Bland de drabbade är Belarus främsta människorättsorganisation Vjasna, vars hemsida nu är oåtkomlig för kunder hos Life:).

Östgruppen: Ge inte legitimitet till Lukasjenkas förtryck!

2015-03-18 08:14 CET Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter EU:s nuvarande ordförandeland Lettland vill bjuda in den belarusiske diktatorn Aljaksandr Lukasjenka till Östliga partnerskapets toppmöte i Riga i maj. Sverige kan och bör verka för att stoppa en sådan inbjudan. Det skriver Östgruppen i en debattartikel i Upsala Nya Tidning idag.

Belarusdagarna i Stockholm 24-26 mars

2015-03-18 07:50 CET Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Nästa vecka startar Belarusdagarna! Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter bjuder för fjärde året i följd in journalister, makthavare och intresserad allmänhet till tre intensiva dagar av seminarier och kulturevenemang med fokus på mänskliga rättigheter i Vitryssland!