Pressmeddelanden

Klargörande av begreppen "kopplingar" och "anknytningar"

2009-06-09 15:51 CEST
Då begreppen "kopplingar till" och "anknytning till" fortsätter och leva ett självständ...

Angående Thomas Möllers öppna brev till media och allmänhet

2009-06-04 02:13 CEST
Såsom en uppföljning av artikeln ”Upprop till stöd för bikerrörelsen” väljer jag att nu...

Öppet brev från Thomas Möller rörande relationen med Staffan Erfors

2009-06-02 21:56 CEST
Med anledning av de artiklar som idag publicerats på Realtid.se och därefter på Resumé....

Upprop till stöd för bikerrörelsen!

2009-06-01 01:55 CEST
Förföljelsen av mc-klubbarna har spridit sig ifrån mc-evenemang och klubbhus ut på gato...

Redovisning av Paybacks anmälan avseende kommunala köp av "mc-klubbsfastigheter"

2009-05-28 11:21 CEST
Den 14 april gjorde Nättidningen Payback en anmälan till såväl Justitieombudsmannen som...

Myten om mc-klubbarnas systemhotande verksamhet!

2009-05-25 00:54 CEST
Såsom en naturlig uppföljning på pressmeddelandet "Bikerkriminaliteten är en polisiär o...

Bikerkriminaliteten är en polisiär och massmedial bluff!

2009-05-24 02:04 CEST
Då förföljelsen av mc-klubbarna är i klart stigande avser jag genom att publicera en sa...

Öppet brev till media och allmänhet från Thomas Möller

2009-05-20 01:53 CEST
Såsom varande ett "Öppet brev till media och allmänhet från Thomas Möller" väljer Nätti...