Bilder

Officerskantin modell 1898

2012-03-21 09:00 CET Armémuseum Före 1900-talet var det ofta ett stort logistiskt problem att officerarna släpade med sig för mycket bagage i fält. Till exempel Johan von Feilitzen, kapten vid Livgrenadjärregementet, som under fälttåget, hösten 1808, hade med sig två stora läderkappsäckar med bland annat 40 skjortor och andra kläder, samt en kantin. Denna officerskantin m/1898 var den första fastställda modellen i Sverige.

Kokservis modell 1909

2012-03-21 09:00 CET Armémuseum Denna transportlåda innehåller allt man behöver för att laga och servera mat till 50 man. Här finns förkläden och handdukar, förskärare och slevar, kopparkittel och stekplåt. Allt är lättåtkomligt och platssnålt packat. Locket och ena långsidan kan fällas ut, och monteras som arbetsbänkar. Föremålet visas i utställningen Mat för en hel armé på Armémuseum