Bilder

Bird's view European Spallation Source, Science Village and MAX IV Laboratory

2015-11-03 13:09 CET Invest in Skåne

Energy management at ESS

2015-01-20 12:21 CET Invest in Skåne The European Spallation Source (ESS) will be the world’s first sustainable research facility. One of the major challenges to accomplish this will be the facility’s energy consumption and costs related to it. ESS's Responsible, Renewable, Recyclable energy concept is the primary tool for realizing this goal. Soruce: www.europeanspallationsource.se

European Spallation Source instrument overview

2015-01-20 12:17 CET Invest in Skåne The European Spallation Source (ESS) is a multi-disciplinary research centre based on the world’s most powerful neutron source. This new facility will be around 30 times brighter than today's leading facilities, enabling new opportunities for researchers in the fields of life sciences, energy, environmental technology, cultural heritage and fundamental physics.

Erik Janzén, professor i halvledarmaterial

2013-10-03 11:41 CEST Linköpings universitet (LiU)

Nytt elektronmikroskop i världsklass

2011-10-27 08:46 CEST Linköpings universitet (LiU) 26 oktober 2011 invigdes ett Titan3 TEM vid Linköpings universitet. Det är Europas kraftfullaste instrument och ska i första hand användas för materialstudier i Ångströmskala.

Lars Hultman, professor i tunnfilmsfysik

2011-10-27 08:42 CEST Linköpings universitet (LiU) Lars Hultman är professor i tunnfilmsfysik och föreståndare för tre excellenta forskningsmiljöer inom materialvetenskap.

Rositza Yakimova, professor i materialvetenskap

2010-01-18 15:00 CET Linköpings universitet (LiU) Forskar om framställning av halvledarmaterial med epitaxiell tillväxt, främst kiselkarbid och grafen.