Bilder

Erik Janzén, professor i halvledarmaterial

2013-10-03 11:41 CEST Linköpings universitet (LiU)

Nytt elektronmikroskop i världsklass

2011-10-27 08:46 CEST Linköpings universitet (LiU) 26 oktober 2011 invigdes ett Titan3 TEM vid Linköpings universitet. Det är Europas kraftfullaste instrument och ska i första hand användas för materialstudier i Ångströmskala.

Lars Hultman, professor i tunnfilmsfysik

2011-10-27 08:42 CEST Linköpings universitet (LiU) Lars Hultman är professor i tunnfilmsfysik och föreståndare för tre excellenta forskningsmiljöer inom materialvetenskap.

Rositza Yakimova, professor i materialvetenskap

2010-01-18 15:00 CET Linköpings universitet (LiU) Forskar om framställning av halvledarmaterial med epitaxiell tillväxt, främst kiselkarbid och grafen.