Pressmeddelanden

2013-07-03 10:23 CEST Sveriges Byggindustrier Den utländska arbetskraften i Norden har bidragit till den ekonomiska tillväxten, men har också pressat löner och arbetsvillkor i vissa branscher. - Utländsk arbetskraft har delvis blivit en kostnadsfråga för byggföretag och kunder, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Sveriges Byggindustrier.

2013-04-12 16:05 CEST Sveriges Byggindustrier Väg- och Banavtalet mellan Sveriges Byggindustrier och Seko är klart. - Vi konstaterar att vi har ett treårsavtal på plats inom märket för väg- och banområdet, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef.

2013-04-03 11:50 CEST Sveriges Byggindustrier - Nu ska vi komma igång med samtalen om lön med Byggnads och sätta igång arbetsgrupperna för en säker arbetsplats och en sund byggbransch – allt för att utveckla vår framtida byggsektor, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier. Vårt uppdrag från medlarna är bland annat att utarbeta ett gemensamt förslag för ordning och reda i byggbranschen.

2013-03-27 15:43 CET Sveriges Byggindustrier Förslaget med ett huvudentreprenadansvar är olagligt, det strider mot äganderätten enligt konventionen om mänskliga rättigheter, mot konkurrenslagstiftningen, mot svensk skatterätt, mot medbestämmandelagens grundläggande principer samt hur man i kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

2013-03-18 15:19 CET Sveriges Byggindustrier Medlingsinstitutet har beslutat att tvinga Byggnads att inte utlösa byggstrejken i morgon den 19 mars. Efter två veckors medling får parterna nu ytterligare två veckor på sig att försöka komma överens.

2013-03-18 09:02 CET Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier har tagit emot ett bud från medlarna som vill ha svar på söndag kväll klockan 20.00. - Vi kommer nu att gå igenom det och analysera det noga tillsammans med vår delegation, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Sveriges Byggindustrier.

2013-02-28 13:36 CET Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier har tagit emot en uppsägning av Byggavtalet och ett varsel om stridsåtgärder. Tusentals byggnadsarbetare omfattas, 80 företag drabbas och ett par hundra byggarbetsplatser stoppas om strejken träder i kraft.

2013-01-29 16:39 CET Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier fördömer Elektrikerförbundets agerande när de försöker behålla systemet med att arbetsgivarna ska administrera fackliga avgifter från de anställda till facket.

2012-12-18 13:25 CET Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier vill se en mycket bättre anpassning av anläggningsarbeten till allmänhetens behov av en fungerande infrastruktur. Därför kräver nu arbetsgivarna större inflytande över förläggning av arbetstider och övertidsarbete.

2012-12-18 09:50 CET Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier konstaterar att avtalskraven från Byggnads visar att förbundet saknar insikt om att stora delar av byggbranschen befinner sig i en ekonomisk svacka som blir allt djupare.