Dokument

Rörande begreppen "kopplingar till" och "anknytning till"

2009-05-22 15:56 CEST

Den alltmer infekterade debatten kring mc-kulturen har medföljt att uttrycken ”koppling...

Förföljelsen av bikerkulturen tar sig alltmer patetiska uttryck!

2009-05-19 16:19 CEST

Förföljelsen av bikerkulturen tar sig alltmer patetiska uttryck och som ett dokument fö...

Polisen räknar med falsk matematik!

2009-05-18 16:34 CEST

Såsom ytterligare ett dokument förevisande rent bevisbara felaktigheter i polisens prop...

Lögn, förbannad lögn och polisen!

2009-05-17 15:47 CEST

Sven Albihn, operativ chef för länskriminalen i Västra Götaland, har ett flertal gånger...

Avsiktliga omtolkningar och missförstånd rörande bikerkulturen!

2009-05-14 14:48 CEST

Hur kommer det sig att saker och företeelser som är högst normala i andra sammanhang, o...

Hotbilden mot polisen!

2009-05-13 11:41 CEST

Då Brå-rapport aktualiserade en ström av olika artiklar som svepande beskrivit det stor...

Operation Upplysning rörande bikerkulturen

2009-05-12 12:20 CEST

Såsom en ytterligare artikel som berör det faktum att polisen medvetet ljuger och för b...

Svar till Mats Kirestam, ansvarig för regeringsuppdraget om mobilisering mot grov organiserad brottslighet

2009-05-11 15:41 CEST

Såsom den andra artikeln som berör det faktum att polisen medvetet ljuger och för både ...

Polisen ljuger medvetet i avsikt att vilseleda journalister och allmänhet

2009-05-10 11:59 CEST

Jag skall nu i ett antal artiklar framöver beröra det faktum att polisen medvetet ljuge...