Pressmeddelanden

NCC och Mitt Liv bygger broar i arbetslivet

2014-09-16 07:30 CEST Mitt Liv Mitt Liv startar samarbete med NCC som första företag inom bygg branschen. Som ett led i NCC:s mångfaldsarbete har ett samarbete inletts i samtliga tre orter där Mitt Liv har verksamhet, Stockholm, Göteborg och Linköping/Norrköping. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa.

SAP får hundra procent gröna moln under 2014

2014-03-25 11:30 CET SAP Sverige Under 2014 kommer SAP att förse sina datacenter och anläggningar över hela världen med helt förnyelsebar energi. SAP går alltmer över till en molnbaserad affärsmodell och gröna molnlösningar minskar inte bara SAP:s egna koldioxidutsläpp utan också de utsläpp som kommer från kundernas system.

2014-03-06 10:05 CET Think Solutions AB Författarna har jobbat med många välkända företag runtom i världen. De har funnit att affärsmetoder och beteenden görs mer komplicerade och teoretiska än de behöver vara. Följden är att en reell förändring i folks agerande och beteende på jobbet sällan sker, oavsett hur många kurser de varit på eller hur många ledarskapsböcker de läst! De skrev därför "The Team Formula", en afärsroman i klarspråk