Pressmeddelanden

Dålig luft på svenska arbetsplatser - men vi älskar våra kollegor, visar Sveriges största arbetsplatsundersökning

2015-03-03 10:00 CET Netigate I dag släpptes Sveriges största aggregerade medarbetarundersökning som visar vad arbetstagare runtom i landet anser om sina arbetsgivare och arbetsplatser. Undersökningen visar att nästan 4 av 10 svenskar är missnöjda med ventilationen på sina arbetsplatser. Samtidigt är de allra flesta mycket nöjda med sina kollegor.

NCC och Mitt Liv bygger broar i arbetslivet

2014-09-16 07:30 CEST Mitt Liv Mitt Liv startar samarbete med NCC som första företag inom bygg branschen. Som ett led i NCC:s mångfaldsarbete har ett samarbete inletts i samtliga tre orter där Mitt Liv har verksamhet, Stockholm, Göteborg och Linköping/Norrköping. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa.

SAP får hundra procent gröna moln under 2014

2014-03-25 11:30 CET SAP Sverige Under 2014 kommer SAP att förse sina datacenter och anläggningar över hela världen med helt förnyelsebar energi. SAP går alltmer över till en molnbaserad affärsmodell och gröna molnlösningar minskar inte bara SAP:s egna koldioxidutsläpp utan också de utsläpp som kommer från kundernas system.

2014-03-06 10:05 CET Think Solutions AB Författarna har jobbat med många välkända företag runtom i världen. De har funnit att affärsmetoder och beteenden görs mer komplicerade och teoretiska än de behöver vara. Följden är att en reell förändring i folks agerande och beteende på jobbet sällan sker, oavsett hur många kurser de varit på eller hur många ledarskapsböcker de läst! De skrev därför "The Team Formula", en afärsroman i klarspråk

2013-03-06 14:20 CET Conductive Endast 30 % av medarbetare är fullt engagerade på jobbet. För att veta var du ska börja, hur du skapar en kultur som föder engagemang och hur du sedan mäter och följer upp engagemanget behöver du ta hjälp av de bästa. På kursen får du konkreta verktyg och tips för att ta din kundservice, kundtjänst och försäljning till nästa nivå!

2012-12-12 10:18 CET Helsingborgs stad Årets medarbetarundersökning visar att fler än åtta av tio medarbetare trivs med sina arbetsuppgifter och nästan lika många känner sig motiverade i sitt uppdrag. Drygt åtta av tio av stadens chefer anser att de har bra förutsättningar att utföra sitt arbete som chef. MMI (Motiverad Medarbetarindex) visar värde på 68, vilket är högre än Sverigegenomsnittet.

2012-11-20 06:03 CET Think Solutions AB Högre medarbetarengagemang leder till högre lönsamhet. Engagerad personal leder till ökad lönsamhet och produktivitet samt större kundtillfredsställelse och lägre personalomsättning (Källa: Gallup). Dessvärre visar färska siffror från olika länder att endast ca 31% av personalen är fullt engagerade på jobbet (Källa: BlessingWhite 2011).

2012-11-16 06:04 CET Think Solutions AB Att bara gå på i gamla spår, år ut och år in, gör inte mycket för arbetsglädjen och engagemanget. Som människor har vi oändlig potential för utveckling och behöver utvecklas genom hela livet för att må bra. När ett företags medabetare kontinuerligt utvecklas med stöd av en relevant utvecklingsplan, då ökar företaget chanserna att få "mer" av varje person att komma till jobbet, till nytta för alla.

2012-11-15 09:35 CET Think Solutions AB Att teamet fungerar väl tillsammans är en mycket viktig beståndsdel i personalens engagemang, arbetsgläjde och välbefinnande och leder i längden till hållbar lönsamhet för företaget.

2012-11-14 06:00 CET Think Solutions AB Att få respekt och feedback genom att bli sedd, hörd och förstådd är centralt för att känna sig engagerad och känna arbetsglädje. Det låter kanske löjligt självklart, men så snart något är "självklart" så antas det att det bara händer naturligt. Så är dock inte fallet, det kan behöva göras medvetet och genomtänkt för att skapa en kultur av respekt.