Pressmeddelanden

2011-08-08 14:53 CEST AdProfit AB AdProfit konstaterar att småföretagare lägger förvånansvärt mycket tid på att undersöka sina affärskontakter.

2011-03-08 08:33 CET Klikki AB Klikki, nordens ledande internetmarknadsföringsbolag, och inUse Insights, specialister på webbanalys och konverteringsoptimering, meddelar idag att man slutit samarbetsavtal rörande sökmarknadsföring och konverteringsoptimering.

2011-03-03 09:25 CET Klikki AB Klikki, nordens ledande internetmarknadsföringsbolag, förstärker sitt ledningsteam ytterligare och meddelar idag att man rekryterat Bertil Melchior, tidigare Head of Search Nordic Region på TradeDoubler, till en central roll som Chief Operating Officer.

2010-09-09 09:29 CEST Klikki AB Klikki, nordens ledande sökmarknadsföringsbolag, meddelar idag att man fått uppdraget att hantera och utveckla sökmarknadsföringen för Toyota Sweden AB.

2010-04-24 17:22 CEST New Media Group (Stockholm) AB New Media Group lanserar ett antal olika webbplatser för att möta konsumenter och annonsörers behov kring hälsoinformation. Besväroteket, Smärtoteket, Ryggoteket, Magoteket, Tandoteket, Kvinnoteket ämnar till att ge konsumenter information utifrån besvär- och symptominriktade frågeställningar. Dessutom ges möjlighet till interaktion genom forum där olika besvär och åkommor diskuteras.

2010-04-15 14:07 CEST Klikki AB Klikki, ett av nordens snabbast växande sökmarknadsföringsbolag, meddelar idag att bolaget växte med 100% under 2009. Omsättningen för helåret 2009 uppgår till 75 msek vilket innebär en fördubbling i förhållande till året innan.

2010-04-07 15:12 CEST Klikki AB Delta Management tar över ansvaret för KliKKis serverdrift i samband med att KliKKi lanserar nästa generations annonssystem för webbannonsering, KliKKi ASX.

2010-02-12 09:00 CET Klikki AB Sveriges branschorganisation för digital och interaktiv marknadsföring erbjuder branschen möjlighet att öka kunskapen inom webbanalys.

Ledande medieföretag tecknar avtal med BTS Group värt 5,5 MSEK

2010-01-29 16:33 CET BTS Group AB (publ) BTS ska omvandla ett ledande medieföretags försäljningsorganisation från en traditionell affärsinriktad säljorganisation till en rådgivande mer strategisk säljorganisation. Uppskattningsvis 600 försäljningsdirektörer och chefer ska genomföra detta första steg i en intensiv omvandlingsprocess där målet är att förstå kundernas verksamhet och vad som bidrar till kundernas framgång.

Kärvt mellan Hitta.se och Umeåföretaget Mediaplanering

2010-01-20 15:16 CET Mediaplanering i Sverige AB Mediaplanering i Umeå har råkat i konflikt med Hitta.se. - Vi har skickat ut brev till alla våra kunder, säger ägaren Mikael Mansour.