Pressmeddelanden

​Äldre kvinnor fick ofta fel hjärtsviktsdiagnos

2015-05-28 10:59 CEST Umeå universitet Feldiagnos av hjärtsvikt är vanlig hos äldre, särskilt hos kvinnor. Med ett enkelt blodprov är det möjligt att både förutsäga sjukhusinläggning och ge en framtida prognos. Det konstaterar Mona Olofsson i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet, Campus, Skellefteå, den 29 maj.

​Markörer i blodet förvarnar om ledgångsreumatism

2015-05-25 10:39 CEST Umeå universitet Antikroppar i blodet kan förvarna om ledgångsreumatism flera år före insjuknandet, men också ge information om vilket förlopp sjukdomen kommer att få och ge ledtrådar till hur sjukdomen uppkommer. Det visar Mikael Brink i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 29 maj.

​Minnet kan förbättras vid minskad vikt

2015-05-21 10:09 CEST Umeå universitet Viktnedgång vid fetma och typ 2-diabetes kan förbättra hjärnans aktiveringsmönster vid minnestester och även normalisera omsättningen av stresshormonet kortisol. Det visar den avhandling som Andreas Stomby försvarar vid Umeå universitet den 27 maj.

2015-05-20 22:02 CEST Umeå universitet En genomgången depression ger mer än tre gånger ökad risk för utveckling av Parkinsons sjukdom senare i livet. Det konstaterar forskare vid Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften Neurology.

Tommy Olsson blir föreståndare för nytt medicinskt forskningscentrum

2015-05-20 08:05 CEST Umeå universitet Rektor Lena Gustafsson har i samråd med Knut och Alice Wallenbergs-stiftelse utsett professor Tommy Olsson, överläkare och professor i medicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, till föreståndare för det nya Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning vid Umeå universitet.

2015-05-19 16:05 CEST Umeå universitet Läkarprogrammet, kandidatexamen i omvårdnad och magisterexamen i idrottsmedicin vid Umeå universitet fick för drygt ett år sedan bristande kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering. Efter analyser och åtgärdsprogram uppfyller de nu kvalitetskraven för högre utbildning och Universitetskanslersämbetet ger alla tre omdömet hög kvalitet.

​Register kan förbättra vårdkvaliteten i livets slut

2015-05-19 15:00 CEST Umeå universitet Ett kvalitetsregister som samlar in uppgifter om döende patienter kan leda till förbättringar av vården i livets slutskede. Det konstaterar Lisa Martinsson i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet, den 22 maj.

Hormoner har betydelse för olika typer av äggstockscancer

2015-05-19 10:57 CEST Umeå universitet Cancer i äggstockarna är inte en sjukdom utan ska ses som flera olika typer av sjukdomar utgående från äggstockarna. Olika hormoner har varierande betydelse vid olika typer av äggstockscancer. Det konstaterar Helena Schock i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 22 maj.

​Värmemadrasser ökar komforten i kalla ambulanser

2015-05-19 09:37 CEST Umeå universitet Värmemadrasser på ambulansbårar kan minska de negativa hälsokonsekvenserna av köld och även förbättra komforten i en kall miljö. Det konstaterar Jonas Aléx i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 22 maj.

Segrarna i Venture Cup Öst kommer minska lidandet inom vården

2015-05-12 22:00 CEST Venture Cup Vårens vinnare av Venture Cup Öst korades på tisdagskvällen i Konserthuset i Stockholm. Glädjetjuten hördes över hela Hötorget när de fyra vinnande teamen tog emot sina vinster. Störst vinst blev det för teamet Ortrud Medical som tog hem både kategorisegern i Life Science & Teknik och i slutet av kvällen stod som totalvinnare av Venture Cup Öst våren 2015.