Pressmeddelanden

2015-06-25 08:28 CEST GAEU Consulting AB Hela sex av GAEUs kunder beviljades bidrag vid Vinnovas första utlysning inom programmet Innovationsprojekt i företag. Ansökningsomgången var den mest konkurrensutsatta någonsin. Tillsammans fick kundföretagen drygt tio miljoner kronor att dela på, samtliga minst en miljon vardera. Utöver GAEUs kunder fick endast 22 av de rekordmånga 706 som ansökte över en miljon kronor i bidrag.

Umeå universitets EC Jubileumspris 2015

2015-06-24 13:39 CEST Umeå universitet Umeå universitet hedrar professor Emmanuelle Charpentier för hennes banbrytande forskning och den kraftfulla upptäckten CRISPR-Cas9, som redan fått stor betydelse inom biologi och medicin. Umeå universitet överlämnar vid universitetets årshögtid 2015 ett särskilt jubileumspris till Emmanuelle Charpentier: The MIMS Excellence by Choice Programme.

Impotensmedel ökar inte risk för melanom

2015-06-23 17:06 CEST Umeå universitet Användning av potenshöjande läkemedel ökar inte risken att drabbas av malignt melanom. Det konstaterar forskare från bland annat Umeå universitet i en artikel som publiceras idag i tidskriften JAMA. Resultaten motsäger tidigare forskningsresultat som påvisat ett sådant samband.

Klimatförändringarna kan utradera hälsovinster – eller bli en möjlighet för den globala hälsan

2015-06-23 15:38 CEST Umeå universitet Det hot klimatförändringarna utgör mot människors hälsa är så stort att de skulle kunna utradera de hälsorelaterade framsteg som har gjorts de senaste 50 åren. Men att ge sig i kast med klimatförändringarna kan utgöra stora möjligheter för den global hälsan. Det konstateras i en stor internationell forskningsrapport som publiceras i tidskriften The Lancet.

Konferens sätter ljuset på blodbrist

2015-06-16 10:00 CEST Ragnar Söderbergs stiftelse ​Blodtransfusioner är livsviktiga, men behovet är långt större än tillgången världen över. En internationell konferens i Lund (21–24 juni), den första i sitt slag, ska nu diskutera olika möjliga alternativa behandlingsmetoder som kan komplettera eller till och med ersätta blodtransfusion.

2015-06-10 15:47 CEST Umeå universitet Brian Walker, professor vid universitetet i Edinburgh, har bidragit till utveckling av en ny läkemedelsgrupp för att minska insjuknande i kardiovaskulär sjukdom och typ 2-diabetes. Dawn Skelton, professor vid Glasgow Caledonian University i Skottland, forskar med fokus på prevention av fall och skador samt träning för äldre. Dessa båda forskare är medicinska fakultetens hedersdoktorer 2015.

Icke smittsamma sjukdomar kräver allt fler offer

2015-06-10 09:51 CEST Umeå universitet Det finns ett stort behov att bromsa utvecklingen mot att allt fler människor dör i förtid på grund av icke smittsamma sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdom, diabetes och cancer. Utmaningarna varierar dock i olika länder, vilket gör att varje land behöver specialanpassa sina insatser och budskap till befolkningen för att minska sjukdomstrycket. Detta enligt en avhandling från Umeå universitet.

​Även plantarissenan är inblandad vid kroniska hälsenesmärtor

2015-06-10 09:28 CEST Umeå universitet Kroniska smärtor i hälsenan drabbar många idrottare och motionärer. Förklaringen till smärtorna sitter dock inte alltid i själva hälsenan, akillessenan, utan kan ligga i den närliggande plantarissenan. Det visar Christoph Spang i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet, den 12 juni.

Moderna mätmetoder kan förbättra rehabilitering efter stroke

2015-06-08 11:34 CEST Umeå universitet Mätningar av rörelser med hjälp av kameror i ett rörelselaboratorium ger viktig information om motorisk återhämtning efter stroke, inte minst hos personer med små funktionsnedsättningar. Det är ett av resultaten i den avhandling som Gudrun Johansson försvarar vid Umeå universitet, den 12 juni.

​Bättre hantering av röda blodkroppar kan minska behovet av blod

2015-06-08 11:13 CEST Umeå universitet Att utveckla lagringsmiljöer vid blodcentralerna som skyddar de röda blodkropparna och gör så att de inte attackeras av kroppens immunförsvar vid blodtransfusion, kan leda till ett minskat behov av blodprodukter i vården. Det konstaterar Andreas Hult i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 11 juni.