Pressmeddelanden

Ultraljud kan identifiera patienter med risk för stroke

2015-11-24 16:47 CET Umeå universitet Ultraljud kan användas för att identifiera patienter med hög risk att i framtiden drabbas av stroke och som därför kan behöva en förebyggande operation. Eftersom kirurgiska ingrepp för att förhindra stroke anses hjälpa endast vissa patienter kan ultraljud också bidra till att förhindra onödiga operationer. Detta visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Reseråd minskar inte risken att bli sjuk på resan

2015-11-24 12:49 CET Umeå universitet Utlandsresor innebär risk för sjukdom och bärarskap med antibiotikaresistenta bakterier, speciellt för studenter. Resediarré och luftvägsinfektioner är de vanligaste resesjukdomarna. Men även om resenärer följer vaccinationsklinikens råd kring hur man förebygger risker under resan så minskar följsamhet inte risken att bli sjuk, visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Insikter i maskars ämnesomsättning värdefulla för förståelse av fetma

2015-11-24 08:34 CET Umeå universitet För att förstå vilka molekylära mekanismer som kontrollerar kroppens absorbering av näringsämnen har forskare vid Umeå universitet studerat ämnesomsättningen hos rundmaskar. Rytmiska fenomen i maskens tarmar visar sig vara avgörande för tarmcellernas normala absorbering av fettämnen, visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Nya oskaftade axelproteser är lika hållbara

2015-11-16 14:51 CET Umeå universitet Relativt nya oskaftade axelproteser fungerar lika bra som skaftade proteser om benkvalitén är god och kan komma att bli standard inom axelproteskirurgi. I en uppföljningsstudie har forskare utvärderat oskaftade axelproteser, som när de började användas 2007 väckte frågor kring benstabilitet.

Umeåforskare utvecklar läkemedel för kroniska sår

2015-11-13 11:10 CET Umeå universitet Forskare vid Umeå universitet inleder ett forskningssamarbete med det kanadensiska läkemedelsbolaget Prometic för att utveckla ett nytt läkemedel för behandling av svårläkta kroniska sår. I samarbetet ingår finansiering för kliniska studier av ett läkemedel som påskyndar läkning av diabetiska fotsår.

Umeå universitet först att prova ny modell för utbildning till specialistsjuksköterska

2015-11-11 14:49 CET Umeå universitet I ett pilotprojekt med start hösten 2016 provar Umeå universitet en ny modell för utbildning till specialistsjuksköterska. Den stora förändringen innebär att studenterna skriver ett kortare fördjupningsarbete och har fler veckor verksamhetsförlagd utbildning. Pilotförsöket är det första i sitt slag i Sverige.

Nytt blodtest effektivt sätt att upptäcka och klassificera cancer

2015-11-11 13:10 CET Umeå universitet En ny metod för RNA-test av blodplättar kan användas för att upptäcka, klassificera och lokalisera cancer. Med metoden har forskare, genom att analysera innehållet i ett blodprov på motsvarande en droppe, lyckats identifiera cancer med 96 % träffsäkerhet och skilja mellan olika cancersorter med 71 % träffsäkerhet. Detta enligt en studie i forskningstidskriften Cancer Cell.

2015-11-04 11:34 CET Örebro universitet Det är vanligt att patienter, som genomgår en operation, åker hem samma dag. Uppföljningen ser olika ut för olika patienter - en del har ingen alls och många upplever att det är svårt att få kontakt med vårdgivaren. Ulrica Nilsson, professor vid Örebro universitet, har fått 3,3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka om en digital lösning kan förbättra vården.

2015-11-02 14:55 CET Örebro universitet Munbakterien orsakar både åderförkalkning och cancer. – Vi såg att gener från bakterien kan kopplas till cancer i munhålan och bukspottscancer. Ett nytt steg i forskningen är att följa upp cancerspåret, kommenterar Boxi Zhang sin doktorsavhandling vid Örebro universitet.

Ny uppföljningsmetod kan förbättra vården efter hjärt- och kärlsjukdom

2015-11-02 11:02 CET Umeå universitet Det finns ökad risk för stroke efter en hjärtinfarkt för patienter med diabetes eller njursvikt. I en ny avhandling vid Umeå universitet visar Stina Jakobsson att en ny uppföljningsmetod är lovande för att förbättra vården efter hjärt- och kärlsjukdom.