Pressmeddelanden

Unik studie om urfolkshälsa

Unik studie om urfolkshälsa

2016-04-25 15:18 CEST
I en artikel nyligen publicerad i The Lancet, baserad på forskning från ett projekt som...

Mildare väder kan minska motivation till klimatmedvetna val

Mildare väder kan minska motivation till klimatmedvetna val

2016-04-20 19:00 CEST
I en krönika publicerad i Nature resonerar Umeåforskaren Joacim Rocklöv kring resultate...

Globala resmönster och ett varmare klimat placerar delar av Europa i riskzonen för dengue

Globala resmönster och ett varmare klimat placerar delar av Europa i riskzonen för dengue

2016-04-20 10:43 CEST
Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en modell för evidensbaserade epidemiologis...

Analys av befolkningsstudier visar global ökning av diabetes och övervikt de senaste 40 åren

Analys av befolkningsstudier visar global ökning av diabetes och övervikt de senaste 40 åren

2016-04-18 13:37 CEST
I två separata studier har forskare analyserat en stor mängd befolkningsstudier och kon...

Genmutation kopplad till ovanlig Västerbottenssjukdom

Genmutation kopplad till ovanlig Västerbottenssjukdom

2016-04-18 08:00 CEST
I en ny avhandling vid Umeå Universitet beskrivs upptäckten av en genmutation som ligge...

Upptäckt kan leda till effektiv behandling av afrikansk sömnsjuka

Upptäckt kan leda till effektiv behandling av afrikansk sömnsjuka

2016-04-18 07:00 CEST
Umeåforskare har upptäckt att den encelliga parasit som orsakar afrikansk sömnsjuka har...

Umeåforskare får 30 miljoner kronor i förlängda forskningsanslag

Umeåforskare får 30 miljoner kronor i förlängda forskningsanslag

2016-04-14 10:54 CEST
Diabetesforskaren Helena Edlund och hjärnforskaren Lars Nyberg beviljas förlängda forsk...

Nya rön kan minska felläkning av handledsfrakturer

Nya rön kan minska felläkning av handledsfrakturer

2016-04-11 10:41 CEST
Ny forskning kring handledsfrakturer visar att beslut om en nödvändig operation kan tas...

KOL minskar i befolkningen medan astma ökar

KOL minskar i befolkningen medan astma ökar

2016-04-11 07:00 CEST
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) har minskat medan astma ökat i Norrbottens befolk...

Uppvärmningen placerar Europa i riskzonen för säsongsbundna utbrott av denguefeber

Uppvärmningen placerar Europa i riskzonen för säsongsbundna utbrott av denguefeber

2016-04-08 09:19 CEST
Stigande temperaturer kommer på sikt att förlänga säsongen för myggburna virussjukdomar...