Pressmeddelanden

Sociala aktiviteter på nätet viktigt för hälsosamt åldrande

Sociala aktiviteter på nätet viktigt för hälsosamt åldrande

2016-02-09 07:00 CET
Meningsfulla och internetbaserade aktiviteter främjar känslan av delaktighet i samhälle...

Hög risk för fallolyckor kan vara ett tidigt tecken på Parkinsons sjukdom

Hög risk för fallolyckor kan vara ett tidigt tecken på Parkinsons sjukdom

2016-02-03 13:07 CET
Parkinsonpatienter har redan många år innan diagnos större risk för fallskador och höft...

Risk för bakteriesmitta kan öka när mat utsätts för ljus

Risk för bakteriesmitta kan öka när mat utsätts för ljus

2016-02-02 13:16 CET
Den matburna listeriabakterien, som kan infektera människor och orsaka tillfälliga magp...

Förbättrade möjligheter att upptäcka Skelleftesjukan

Förbättrade möjligheter att upptäcka Skelleftesjukan

2016-01-25 11:03 CET
Nya insikter om ärftlig transtyretin-amyloidos, även kallad Skelleftesjukan, förbättrar...

Vuxna med komplexa medfödda hjärtfel har nedsatt muskelfunktion

Vuxna med komplexa medfödda hjärtfel har nedsatt muskelfunktion

2016-01-25 08:00 CET
Undersökningar av muskelfunktion (skelett- och andningsmuskulatur) visar att vuxna med ...

Pressinbjudan: 
Livsavgörande forskning under Kunskapsnoden den 26 januari

Pressinbjudan: 
Livsavgörande forskning under Kunskapsnoden den 26 januari

2016-01-21 10:42 CET
Hur skapar vi ett inkluderande samhälle? Vad gör vi åt vår alltmer överviktiga befolkni...

Celler från kor används för att odla ledbrosk i laboratoriemiljö

Celler från kor används för att odla ledbrosk i laboratoriemiljö

2016-01-21 08:00 CET
För att utveckla en metod att odla ledbrosk har forskare vid Umeå universitet använt br...

Träningsprogram för personer med demens gav förbättrad balans och minskat hjälpbehov

Träningsprogram för personer med demens gav förbättrad balans och minskat hjälpbehov

2016-01-20 13:04 CET
Regelbunden träning stärker balansen hos personer med demens och leder till minskat hjä...

Psoriasispatienter får sämre tillgång till effektiv behandlingsmetod med stigande ålder

Psoriasispatienter får sämre tillgång till effektiv behandlingsmetod med stigande ålder

2016-01-19 16:05 CET
Ålder spelar en stor roll när det gäller tillgång till behandling inom psoriasisvården....

Depression, fetma och metabolt syndrom bland bipolära patienter med utmattat stresshormonsystem

Depression, fetma och metabolt syndrom bland bipolära patienter med utmattat stresshormonsystem

2016-01-19 10:08 CET
Bipolära patienter som inte medicinerar med litium vid högre ålder har ofta sänkt aktiv...