Pressmeddelanden

Dags att ansöka: Ragnar Söderbergforskare i medicin 2015

2015-04-20 10:24 CEST Ragnar Söderbergs stiftelse ​Ragnar Söderbergs stiftelse utlyser femåriga anslag om cirka 8 miljoner kronor till akademiskt yngre forskare. Utlysningen vänder sig till forskare med nydanande idéer, redan uppvisad vetenskaplig skicklighet och driftiga ambitioner att utveckla medicinsk forskning.

Hur ska campusområdet se ut i framtiden?

2015-04-17 13:11 CEST Umeå universitet Vid universitetsstyrelsens sammanträde 16 april diskuterades framtiden när det gäller behovet av lokaler och utvecklingen av campusområdet i stort vid Umeå universitet. Föredragande var bland andra lokalförsörjningschefen Richard Olsson.

Umeåforskare en av världens mest inflytelserika

2015-04-16 13:37 CEST Umeå universitet Emmanuelle Charpentier, professor och verksam vid Molekylär infektionsmedicin, Sverige (MIMS), Umeå universitet, har av Time Magazine utsetts till en av världens 100 mest inflytelserika personer.

Forskningsframsteg i kampen mot sjukdomen ALS

2015-04-15 07:00 CEST KTH I Sverige får omkring 200 personer diagnosen ALS varje år. Sjukdomen, som än så länge är obotlig och dödlig, angriper människors motoriska nervceller som styr musklernas rörelser. Patienten förlamas, och till slut upphör hjärta och andning att fungera. Forskning från KTH kan emellertid kasta nytt ljus över ALS bakomliggande mekanismer.

Laserplastsvetsning med tydliga fördelar - LPKF Laser Welding. Se den på Elmia Polymer 21-24 April i Jönköping

2015-04-13 11:25 CEST Solectro AB

2015-04-13 07:58 CEST Människaplus Sveriges gästas av Eric Drexler, en av nanoteknikens viktigaste visionärer. Han ger den 17 april en föreläsning hos föreningen Människa+ om den omvälvande nanoteknikens vidare utveckling.

2015-04-09 10:00 CEST Umeå universitet Det nya forskningscentrumet – Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning vid Umeå universitet – ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. Bakom centrumet står Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med bland andra Umeå universitet och Västerbottens läns landsting.

Stroke kan fördubbla risken för självmordsförsök

2015-04-01 22:18 CEST Umeå universitet Strokepatienter har upp till en fördubblad risk att genomföra självmord jämfört med den övriga befolkningen och risken för självmordsförsök är störst de första två åren efter sjukdomsdebut. Det visar en studie från Umeå universitet som publiceras i tidskriften Neurology.

Toppforskare från Umeå får Wallenberg Clinical Scholars

2015-03-25 13:25 CET Umeå universitet Peter Andersen, överläkare och professor i neurologi vid Umeå universitet får 15 miljoner kronor i anslag från programmet Wallenberg Clinical Scholars, för att hitta en behandling som kan bromsa det dödliga förloppet vid ALS. Han är tillsammans med tre andra forskare först ut att få anslaget som utdelas för en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i fem år.

Nyupptäckt mutation förklarar många fall av ALS

2015-03-24 22:29 CET Umeå universitet Mutationer i genen TBK1 är den tredje vanligaste orsaken bakom utveckling av sjukdomen ALS i Sverige. Mutationen kan även orsaka demenssjukdomen FTD. Det visar Peter M Andersen, överläkare och professor i neurologi vid Umeå universitet i en artikel, som publiceras i tidskriften Nature Neuroscience.