Pressmeddelanden

Medivir avslutar projektet med ADAM8-hämmare mot bukspottkörtelcancer

2015-11-17 08:45 CET
Medivir meddelar att man kommer att avsluta sitt projekt med ADAM8-hämmare för behandli...

Medivir meddelar att Janssen har påbörjat en fas IIa-studie för att utvärdera effekten av simeprevir i kombination med odalasvir och AL-335

2015-10-16 12:09 CEST
Medivir tillkännager idag att Alios BioPharma Inc., som ingår i Janssen Pharmaceutical ...

Medivir slår ihop Forskning och Utveckling och genomför förändring i ledningsgruppen

2015-09-16 13:38 CEST
Medivir meddelar idag att man som ytterligare ett led i strävan att optimera verksamhet...

Medivir meddelar att Janssen lämnat in kompletterande registreringsansökan för OLYSIO® (simeprevir) i kombination med sofosbuvir till

2015-07-24 08:35 CEST
Medivir meddelar idag att Janssen Products, LP (Janssen), har lämnat in en kompletteran...

Försäljning för OLYSIO® under andra kvartalet 2015

2015-07-14 14:33 CEST
Medivir meddelar att den globala nettoförsäljningen av OLYSIO® (simeprevir) uppgick til...

Medivir offentliggör första cancerprojektet från den interna nukleotidplattformen

2015-06-30 08:38 CEST
Medivir offentliggör idag ett nytt forskningsprojekt inom cancerområdet, en nukleotidba...

Medivirs vd ökar sitt aktieinnehav i bolaget

2015-05-12 13:08 CEST
Medivir meddelar att bolagets verkställande direktör Niklas Prager har köpt 10 000 B-ak...