Blogginlägg

2013-01-26 10:16 CET Mikael Elias Gymnasium 70 procent av studenterna från Mikael Elias Gymnasium som gick ut 2010 går en universitets- eller högskoleutbildning ett år efter avslutad gymnasieutbildning. 94 procent av de som studerat vidare uppger också att deras gymnasietid inom Mikael Elias Gymnasium förberedde dem väl inför fortsatta studier.

Lucia

2012-12-13 10:52 CET Mikael Elias Gymnasium Luciafirande

2012-12-03 23:06 CET Mikael Elias Gymnasium Det flippade klassrummet ("the flipped classroom") innebär att läraren vänder på de traditionella begreppen genom att ge webbaserade genomgångar som hemläxa istället för den traditionella ”föreläsningen” i klassrummet. I korta drag går det ut på att pedagogen låter eleven i lugn och ro ta del av genomgångar och instruktioner som läxa via ett webbaserat material som t ex en video eller podcast.