Pressmeddelanden

2012-02-08 10:27 CET Skanska AB Skanska USA Civil har skrivit kontrakt med Metropolitan Transportation Authority för Second Avenue Subway Systems Project i New York City.

2011-09-15 08:54 CEST Skanska AB Skanska har fått i uppdrag att genomföra förberedande arbeten för en tunnelbanestation på 86:e gatan för Second Avenue-linjen i New York. Projektet är ett joint venture mellan Skanska och Traylor Bros Inc., där Skanskas andel är 70 procent.