Kontaktpersoner

Jonas Wästberg

Berendsen Arbetskläder och arbetsskor

Håkan Olsson

Berendsen Vård och omsorg

Proxio AB

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin, HSF, SLL Är samordningsperson för frågor som rör läkemedel och miljö vid avdelningen stöd för Evidensbaserad Medicin. Siv samarbetar tätt med Stockholms läns läkemedelskommitté när Kloka Listan tas fram årligen, liksom med landstingets miljöavdelning.

Modul-System HH AB

Miljöjournalisternas Förening

Cecilia Wallmark

Vätgas Sverige

Björn Aronsson

Vätgas Sverige

Vätgas Sverige

Anders Åkesson

Centerpartiet Kalmar län