Kontaktpersoner

Vätgas Sverige

Anders Åkesson

Centerpartiet Kalmar län

Rickard Nordin

Centerpartiet Göteborg

Charlotte Högberg

aaxsus

Annika Carstedt Parmlid

Bio Alcohol Fuel Foundation

Ulrika Mattisson

Thermotech Scandinavia AB Adress marknadsavdelningen; Lagergatan 14 856 33 Sundsvall

Gunilla Tüksammel

Vattentornet friskt vatten AB

Jonas Karlström

Vattentornet friskt vatten AB

Rolf Sköld

Vattentornet friskt vatten AB