Kontaktpersoner

Redesign Sweden

FriGeo AB

Christian Hemle

215

Anna-Karin Johansson

Spårvagnsstäderna Ansvarar för kommunikationsfrågor på Spårvagnsstäderna

Adalberto Alencar
Linus Nordén

Acousticfacts.com

Mats Sigfridsson

DGE Mark och Miljö De senaste tio åren har jag bland annat arbetat med att bygga och utveckla ledningssystem, utfört interna revisioner samt utbildat internrevisorer enligt ISO 14001 och ISO 9001. Jag har även granskat anpassning och efterlevnad av miljö- och arbetsmiljölagstiftning på alla typer av företag. Här på DGE Mark och Miljö arbetar jag framförallt med marknadsföring, lagstiftning,...

Peter Ankréus

Fans4good

Johan Dahlqvist