Kontaktpersoner

Anna-Karin Johansson

Spårvagnsstäderna Ansvarar för kommunikationsfrågor på Spårvagnsstäderna

Adalberto Alencar
Linus Nordén

Acousticfacts.com

Mats Sigfridsson

DGE Mark och Miljö De senaste tio åren har jag bland annat arbetat med att bygga och utveckla ledningssystem, utfört interna revisioner samt utbildat internrevisorer enligt ISO 14001 och ISO 9001. Jag har även granskat anpassning och efterlevnad av miljö- och arbetsmiljölagstiftning på alla typer av företag. Här på DGE Mark och Miljö arbetar jag framförallt med marknadsföring, lagstiftning,...

Sander Anfinset

DGE Mark och Miljö Geolog med mer än tolv års erfarenhet av att arbeta med förorenade områden. Genom åren har jag bl.a. sysslat med miljötekniska markundersökningar, miljökontroll vid efterbehandling, kontrollprogram för grundvatten, fördjupade riskbedömningar och åtgärdsutredningar enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Uppdragen har omfattat allt från bensinstationer till due diligence och stora komplexa...

Peter Ankréus

Fans4good

Johan Dahlqvist
Patrik Clavenstam

Input interiör Certifierad möbelfaktadeklarant. Kontakta Patrik Clavenstam för uppdaterad produktkunskap och know how kring klimatsmart inredning.

Hanadi Makie
Jan Hagelin

LongLight AB