Kontaktpersoner

Redesign Sweden

FriGeo AB

Christian Hemle

215

Anna-Karin Johansson

Spårvagnsstäderna Ansvarar för kommunikationsfrågor på Spårvagnsstäderna

Adalberto Alencar
Linus Nordén

Acousticfacts.com

Mats Sigfridsson

DGE Mark och Miljö De senaste tio åren har jag bland annat arbetat med att bygga och utveckla ledningssystem, utfört interna revisioner samt utbildat internrevisorer enligt ISO 14001 och ISO 9001. Jag har även granskat anpassning och efterlevnad av miljö- och arbetsmiljölagstiftning på alla typer av företag. Här på DGE Mark och Miljö arbetar jag framförallt med marknadsföring, lagstiftning,...

Peter Ankréus

Fans4good

Johan Dahlqvist
Maria Chergui

Eskilstuna kommun Miljö- och räddningstjänstnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och räddningstjänstområdet. Nämndens målsättning är att Eskilstuna ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. Nämnden ska arbeta för en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor och djur i dagens och morgondagens Eskilstuna. Risken för bränder och olyckor ska minska genom riskbedömningar och...