Kontaktpersoner

Magnus Ulaner

HSB Riksförbund Magnus Ulaner är HSBs miljö- och hållbarhetschef. Med ansvar för regelutveckling, klimatberäkningar, kemikalier, avfall och miljöstyrning.

Roland Jonsson

HSB Riksförbund Roland Jonsson är HSBs energichef.

Anna Möller
Ola Gustafsson
André Johansson

HSB Riksförbund André Johansson är HSBs presschef.

Sandra Krook
Thomas Anderson

Enkla Elbolaget Från IT till Marknad; en ganska naturlig process och utveckling, om man frågar Thomas. Världen blir inte mindre digital, och vårt syfte och löfte till användarna måste hålla minst samma takt.

Kenneth Johansson

Enkla Elbolaget Med erfarenhet av elmarknad och elhandel sedan mitten av 1990-talet, har Kenneth en unik inblick i alla mekanismer som krävs för att vara en framgångsrik och uthållig aktör i branschen.

Jens Johannisson

DGE Mark och Miljö Jag har arbetat med miljöfrågor, geologi och grundvatten i mer än 15 år, både på myndigheter och inom näringslivet. Med särskilt fokus på förorenade områden har jag fördjupat mig inom provtagning, riskbedömning och åtgärdstekniker. Har bred erfarenhet från verkstadsindustri, sågverk och glasbruk i Sverige till dioxinföroreningar i Vietnam. Är idag ansvarig för kompetensområdet Mark &...