Kontaktpersoner

Roland Jonsson

HSB Riksförbund Roland Jonsson är HSBs energichef.

Anna Möller
Ola Gustafsson
André Johansson

HSB Riksförbund André Johansson är HSBs presschef.

Sandra Krook
Kenneth Johansson

Enkla Elbolaget Med erfarenhet av elmarknad och elhandel sedan mitten av 1990-talet, har Kenneth en unik inblick i alla mekanismer som krävs för att vara en framgångsrik och uthållig aktör i branschen.

Jens Johannisson

DGE Mark och Miljö Jag har arbetat med miljöfrågor, geologi och grundvatten i mer än 15 år, både på myndigheter och inom näringslivet. Med särskilt fokus på förorenade områden har jag fördjupat mig inom provtagning, riskbedömning och åtgärdstekniker. Har bred erfarenhet från verkstadsindustri, sågverk och glasbruk i Sverige till dioxinföroreningar i Vietnam. Är idag ansvarig för kompetensområdet Mark &...

Social Venture Network Sweden

Agneta Berghamre Heins

Berghamre Publishing

Christina Thimrén Andrews