Kontaktpersoner

Social Venture Network Sweden

Agneta Berghamre Heins

Berghamre Publishing

Christina Thimrén Andrews
Yogesh Kumar

Fastighetsägarna Sverige Yogesh Kumar är miljöchef på Fastighetsägarna Sverige och ansvarar för näringspolitiskt arbete som rör miljö- och energieffektiviseringsfrågor. Yogesh är också ansvarig för Grönt Hyresavtal i Fastighetsägarna Dokument.

Mikael Frejdeman
Karin Bodén

Redesign Sweden

FriGeo AB

Christian Hemle

215