Dokument

Fakta om Stadsdelen Stadsskogen

2013-07-05 16:28 CEST Alingsås kommun

Inrego - presentation hållbar IT i Almedalen

2013-07-03 11:01 CEST Inrego AB

FTI - Förpacknings- & Tidningsinsamlingen certifikat för 2013

2013-07-02 10:41 CEST CWS-boco Sweden AB CWS -boco Sweden AB är sedan ett par år anslutet till REPA registret. REPA är sedan den 1 april fusionerat med FTI AB - Förpacknings & Tidnings Insamlingen (www.ftiab.se)

Ladda ner skiss över det tilltänkta området.

2013-06-24 16:21 CEST Vellinge kommun

Mistra Aquaculture
Ladda ner hela förslagssskissen

2013-06-19 11:29 CEST Vellinge kommun

Sammanfattning - Budget 2014 för Göteborg Stad

2013-06-05 07:00 CEST Vägvalet Läs en kortare sammanfattning om Vägvalets Budget 2014 för Göteborg Stad

Budget 2014 för Göteborg Stad

2013-06-05 07:00 CEST Vägvalet Läs Vägvalets förslag till Budget 2014 för Göteborgs Stad.

Hållbart vatten nr 2, 2013

2013-06-03 17:14 CEST VA SYD Samhällsinformation om ditt vatten och avlopp.

Ekomatsligan 2013

2013-06-03 12:02 CEST EkoMatCentrum EKOMATSLIGAN är kommuner, landsting och regioner i Sverige som redovisat en hög andel inköpta ekologiskt producerade livsmedel. Siffrorna i tabellen anger procent, ekologiska livsmedelsinköp av totalt livsmedelsinköp i SEK. Tabellen baseras på uppgifter hämtade från ”Ekologiskt i offentliga storhushåll 2013”. Alla siffror är från 2012.