Pressmeddelanden

ISS satsar på elbilar för minskad miljöpåverkan

2015-10-09 09:54 CEST ISS Facility Services AB ISS sätter ytterligare fokus på miljöarbetet genom att låta elbilar utgöra en allt större del av företagets bilpark. 10 elbilar rullar sedan någon vecka tillbaka i verksamheten, och ytterligare 10 bilar är beställda.

2015-09-02 06:00 CEST SundaHus i Linköping AB (publ) Under tre år kommer forskningsinstitut, universitet och näringsliv över hela Europa att utforska och visa hur byggbranschen kan omformas för att göra cirkulära byggnader på riktigt i projektet BAMB – Buildings As Material Banks. SundaHus i Linköping AB (publ) och Ronneby kommun är de svenska aktörerna i projektet.

Ny satsning på trygghet visar positiva resultat

2015-06-25 08:15 CEST Helsingborgshem Efter en hyresgästundersökning 2013 bestämde sig Helsingborghem för en genomgripande satsning med målet att öka tryggheten i de mest utsatta bostadsområdena. Nu kommer hyresgästernas feedback som bekräftar att insatserna har haft effekt.

Helsingborgshem bidrar till nya EU-direktiv

2015-03-31 08:21 CEST Helsingborgshem Helsingborgshems nybygge på Elineberg är en del av EU-projektet NEXT Buildings som syftar till att hitta kostnadseffektivare sätt att bygga miljövänligt och energieffektivt. Elinebergshusen får solceller, solfångare, värmeåtervinning från spillvatten och så kallad regnträdgård för omhändertagande av dagvatten. Men den stora energibesparingen görs tack vare husens arkitektur.

Canons återvinningsprogram för tonerkassetter fyller 25 år

2015-03-25 11:25 CET Canon Canon, marknadsledare inom digital bild, firar 25-årsjubileum för sitt återvinningsprogram av tonerkassetter. Återvinningen gäller Canons egna tonerkassetter och avsikten med programmet är att minimera användningen av naturresurserna, och ändå kunna bemöta kundernas utskriftsbehov.

EcoVadis rankar Toyota Material Handling i världstopp för rapportering av hållbarhetsarbete

2015-03-20 09:54 CET Toyota Material Handling Sweden Välrenommerade EcoVadis, som övervakar hållbarheten i globala försörjningskedjor, har rankat Toyota Material Handling Europe (TMHE) bland de två procent bästa leverantörerna som har bäst transparens när det gäller hållbarhetsfrågor. Det är goda nyheter – inte bara för oss utan också för våra kunder.

111 nya lägenheter med miljöprofil på Elineberg

2014-10-27 08:31 CET Helsingborgshem Den 24 oktober beviljades bygglov för Helsingborgshems tre nya punkthus på Elineberg. Totalt blir det 111 moderna lägenheter i två hus på åtta våningar och ett hus på elva våningar.

2014-09-25 16:17 CEST Hörmann När kraven på energieffektivitet, säkerhet och hållbarhet ökar måste man hitta individuella lösningar för varje fall inom logistiken. Port- och dörrtillverkaren Hörmann erbjuder ett brett produktprogram bestående av industriportar, brandskyddsdörrar för inom- och utomhusbruk samt kompletta lösningar inom lastteknik.

Miljöansvar och socialt ansvar är en förutsättning för att skapa aktieägarvärde

2014-06-17 16:30 CEST Goodpoint AB Love Lönnroth släpper den 25 juni sin nya bok Värderevolutionen – strategier för högre lönsamhet, aktieägarvärde och samhällsvärde. I boken visar han hur företagandet går från den industriella ekonomin där miljö och människor exploateras för att skapa lönsamhet till nätverksekonomin där miljöansvar och socialt ansvar är en förutsättning för att öka värdet för aktieägarna.

Ronneby kommun har valt SundaHus Miljödata för att fördjupa sitt arbete med Cradle to Cradle®.

2014-06-05 08:38 CEST SundaHus i Linköping AB (publ) Ronneby kommun har valt SundaHus Miljödata som verktyg för medvetna materialval och för att dokumentera samtliga byggvaror i projekt. Arbetet är en del av kommunens höga ambitioner inom hållbar utveckling och genom att använda systemet bidrar kommunen till en bättre resursanvändning.