Pressmeddelanden

Miljöskyddskostnader 2009: Minskade kostnader för miljöskydd

2010-09-17 09:37 CEST
Den svenska industrins kostnader för miljöskydd minskade med drygt 200 miljoner kronor ...