Pressmeddelanden

2011-05-12 10:34 CEST Moderaterna i Stockholm I dag arrangeras Stockholm Summit on Service Innovation in Cities på Kistamässan. Entreprenörer, experter, beslutsfattare och andra representanter från Stockholm och flera städer runt om i världen möts för att diskutera hur de tillsammans kan bygga framtidens smarta samhällen. Företagarborgarrådet Ulla Hamilton, som medverkar under dagen, kommenterar.

Ulla Hamilton: Tanka elbilen med mobilen

2011-03-17 13:37 CET Moderaterna i Stockholm I parkeringshuset Vartofta på Södermalm öppnar Stockholm Parkering och Fortum i dag de första laddstolparna där laddning, betalning och identifiering av lediga stolpar sker med hjälp av mobilen. Ett sms skickas iväg när laddningen påbörjas respektive avslutas.

2011-02-01 06:00 CET Moderaterna i Stockholm På uppdrag av trafik- och renhållningsnämnden har trafikkontoret sedan våren 2010 gjort kontroller för att identifiera verksamheter som har mer avfall än vad som är registrerat. Trafikkontorets kontroller har resulterat i en kraftig ökning av abonnerad avfallsvolym bland de restauranger och caféer som granskades.

2011-01-31 12:55 CET Moderaterna i Stockholm Stockholms stad arbetar målmedvetet för att öka andelen avfall som kan omvandlas till biobränsle. Dock räknas inte matavfall som mals genom köksavfallskvarn inte in i det statliga miljömålet, vilket påverkar statistiken. Borgarrådet Ulla Hamilton (M) kommenterar:

2011-01-28 06:30 CET Moderaterna i Stockholm

2010-12-29 13:17 CET Stockholms stad Stockholm har varit Europas första miljöhuvudstad 2010. För att uppmärksamma miljöhuvudstadsåret lyser flera byggnader grönt på nyårsnatten.

2010-12-08 13:15 CET Stockholms stad Den 9-10 december genomförs mötet Public Services Summit i Stockholm. Temat för årets konferens är “From Crisis to Opportunity – Reinventing the Public Sector” ("Från kris till möjlighet - förnyelse av den offentliga sektorn"). Stockholms stads finansborgarråd Sten Nordin är konferensens öppningstalare och kommer att tala på temat "Stockholm - a smart and sustainable city".

2010-12-06 13:19 CET Moderaterna i Stockholm Majoriteten i Stadshuset är överrens om att det är viktigt att titta på alla möjliga åtgärder som står tillbuds för att klara luftkvaliteten i Stockholm. För att lösa problemen på lång sikt krävs ett helhetsgrepp i frågan, från stadens, men inte minst från regeringens sida, där effekten av befintliga åtgärder noga utreds och där nya åtgärder på bred front inventeras.

Regina Kevius: Spadtag taget för Nya Sätra Ridanläggning

2010-12-03 15:00 CET Moderaterna i Stockholm I dag fredag tog idrottsborgarrådet Regina Kevius ett symboliskt spadtag för en ny ridanläggning i Sätraskogen. Den nya anläggningen, som byggs med miljöprofil, beräknas ta 20 månader att färdigställa och byggs till en kostnad om ca 102 miljoner kronor.

2010-11-29 12:46 CET Moderaterna i Stockholm I dag hålls avsparksmöte i Oslos Naering for Klima. Idén har hämtats från Stockholm stads Klimatpakt som startades för tre år sedan och idag har 127 medlemsföretag. Oslo startar med tio medlemmar och företagarborgarrådet Ulla Hamilton är inbjuden att berätta om Stockholms initiativ.