Pressmeddelanden

2015-11-10 08:47 CET Umeå kommun Nu har Umeå skickat in ansökan till utmärkelsen Europas miljöhuvudstad 2018. I juni 2016 utses vinnaren bland Umeå och de sex andra städer som sökt utmärkelsen.

2011-05-12 10:34 CEST Moderaterna i Stockholm I dag arrangeras Stockholm Summit on Service Innovation in Cities på Kistamässan. Entreprenörer, experter, beslutsfattare och andra representanter från Stockholm och flera städer runt om i världen möts för att diskutera hur de tillsammans kan bygga framtidens smarta samhällen. Företagarborgarrådet Ulla Hamilton, som medverkar under dagen, kommenterar.

Ulla Hamilton: Tanka elbilen med mobilen

2011-03-17 13:37 CET Moderaterna i Stockholm I parkeringshuset Vartofta på Södermalm öppnar Stockholm Parkering och Fortum i dag de första laddstolparna där laddning, betalning och identifiering av lediga stolpar sker med hjälp av mobilen. Ett sms skickas iväg när laddningen påbörjas respektive avslutas.

2011-02-01 06:00 CET Moderaterna i Stockholm På uppdrag av trafik- och renhållningsnämnden har trafikkontoret sedan våren 2010 gjort kontroller för att identifiera verksamheter som har mer avfall än vad som är registrerat. Trafikkontorets kontroller har resulterat i en kraftig ökning av abonnerad avfallsvolym bland de restauranger och caféer som granskades.

2011-01-31 12:55 CET Moderaterna i Stockholm Stockholms stad arbetar målmedvetet för att öka andelen avfall som kan omvandlas till biobränsle. Dock räknas inte matavfall som mals genom köksavfallskvarn inte in i det statliga miljömålet, vilket påverkar statistiken. Borgarrådet Ulla Hamilton (M) kommenterar:

2011-01-28 06:30 CET Moderaterna i Stockholm

2010-12-29 13:17 CET Stockholms stad Stockholm har varit Europas första miljöhuvudstad 2010. För att uppmärksamma miljöhuvudstadsåret lyser flera byggnader grönt på nyårsnatten.

2010-12-08 13:15 CET Stockholms stad Den 9-10 december genomförs mötet Public Services Summit i Stockholm. Temat för årets konferens är “From Crisis to Opportunity – Reinventing the Public Sector” ("Från kris till möjlighet - förnyelse av den offentliga sektorn"). Stockholms stads finansborgarråd Sten Nordin är konferensens öppningstalare och kommer att tala på temat "Stockholm - a smart and sustainable city".

2010-12-06 13:19 CET Moderaterna i Stockholm Majoriteten i Stadshuset är överrens om att det är viktigt att titta på alla möjliga åtgärder som står tillbuds för att klara luftkvaliteten i Stockholm. För att lösa problemen på lång sikt krävs ett helhetsgrepp i frågan, från stadens, men inte minst från regeringens sida, där effekten av befintliga åtgärder noga utreds och där nya åtgärder på bred front inventeras.

Regina Kevius: Spadtag taget för Nya Sätra Ridanläggning

2010-12-03 15:00 CET Moderaterna i Stockholm I dag fredag tog idrottsborgarrådet Regina Kevius ett symboliskt spadtag för en ny ridanläggning i Sätraskogen. Den nya anläggningen, som byggs med miljöprofil, beräknas ta 20 månader att färdigställa och byggs till en kostnad om ca 102 miljoner kronor.