Pressmeddelanden

En julklapp som växer

2014-11-04 08:51 CET Vi-skogen Vad kan vara bättre än att ge bort fina presenter som samtidigt bidrar till att rädda liv? Biståndsorganisationen Vi-skogens julklappar hjälper människor i östra Afrika att ta klivet ut ur fattigdom.

Lyckholms – Göteborgs första BREEAM-SE-certifierade kontorsbyggnad?

2014-07-01 14:21 CEST Bengt Dahlgren AB ÅR 1880 GRUNDADE J. W. Lyckholms & Co och inom kort startade bolagets ölproduktion på Lyckholmsområdet. Produktion av öl utvecklades och bryggeriet blev ett av Sveriges ledande bryggerier. År 1975 lades bryggeriverksamheten ner.

2014-06-11 12:22 CEST Stiftelsen Hållbart Samhälle Klimatåterbäringstillägg med återbetalning - ett okänt begrepp för de flesta deltagarna innan- var ett av fem förslag som var med i ekonomiutskottets slutröstning på Klimatriksdagen 2014. Många ser nu fram emot att förslaget blir ett skarpt förslag för våra politiker att ta ställning till.

2014-05-22 12:22 CEST Stiftelsen Hållbart Samhälle Till Klimatriksdagen 2014 lägger The Swedish Sustainable Economy Foundation en motion på införandet av ett klimatåterbäringstillägg på användning av fossilbränslen. Produkter och tjänster som är skadliga för miljön blir dyrare, medan hållbara (ekologiska) lösningar blir billigare. Marknaden kan lösa problemen på ett effektivt sätt. Stiftelsen bjuder in till en webinar på temat 27 maj.

2014-04-11 15:59 CEST Stiftelsen Hållbart Samhälle En färsk rapport från Stiftelsen Hållbart Samhälle föreslår att sätta en avgift på fosfor och kväve i syfte att stimulera ekonomin att rena och skydda Östersjön.

På Butiksleverantör 2014 visar vi hur skyltar LED-konverteras

2014-03-21 08:32 CET SkyltSpektrum AB Butik- och detaljhandel kan göra stora besparingar, då befintliga ljusskyltar numera kan konverteras till LED-belysning med samma starka ljuskänsla och intryck som skylten ska ha. Besparingen kan vara så stor som 55 000 kr per skylt under en tioårsperiod. LED-konverteringen förväntas därför väcka ett stort intresse på Butiksleverantörsmässan. LED-lösningar finns även för neonskyltar.

2013-12-03 22:26 CET Stiftelsen Hållbart Samhälle This conference, hosted by the Ministry of the Environment, Sweden, The Swedish Agency for Marine and Water Management and the Embassy of Sweden, will address the challenge of achieving a balance between blue growth, jobs and a sound maritime environment. Swedish sustainable technology expert Bengt Simonsson will explain how to do this with a new form of dredging and fee mechanism.

2013-12-03 00:11 CET Stiftelsen Hållbart Samhälle The summit on the Economics of the Ocean, to be held 3-4 December 2013 at the House of Sweden, Washington, DC will hear how The Swedish Sustainable Economy Foundation's flexible pollutant mechanisms can be applied to stimulate investment in Swedish phosphorus-saving technology. The approach should save the oceans, food production and jobs if implemented in a savvy way.

2013-04-25 10:31 CEST Stiftelsen Hållbart Samhälle Den 6 maj presenterar Stiftelsen Hållbart Samhälle för första gången en fördjupad introduktion till hur den innovationen Flexibla Miljöavgifter (Flexible Fees) driver marknaden att sluta med utsläpp samtidigt som ekonomin stabiliseras och växer. Seminariet hålls på webben.

2013-04-15 17:34 CEST Stiftelsen Hållbart Samhälle Tillväxtdagen lyfter fram Nordiska Minister Rådets rapport ”Flexible emission fees”: en innovation för reducering av utsläpp till närmiljön och drivkraft för hållbar produktion och konsumtion. Slutsatser som paradoxalt nog ger marknadskrafterna en chans att betala tillbaka, dessutom en ny möjlighet att bli en huvudaktör för att visa vägen för den hållbara utvecklingsstrategin.