Pressmeddelanden

2014-04-11 15:59 CEST Stiftelsen Hållbart Samhälle En färsk rapport från Stiftelsen Hållbart Samhälle föreslår att sätta en avgift på fosfor och kväve i syfte att stimulera ekonomin att rena och skydda Östersjön.

2014-04-08 13:32 CEST Stiftelsen Hållbart Samhälle A new report, accompanied by an in-depth webinar from The Swedish Sustainable Economy Foundation shows how a fee on phosphorus and nitrogen import, together with cutting edge dredging technology, can drive the cleaning of Baltic sea, stimulate new clean-tech and create green jobs at the same time.

På Butiksleverantör 2014 visar vi hur skyltar LED-konverteras

2014-03-21 08:32 CET SkyltSpektrum AB Butik- och detaljhandel kan göra stora besparingar, då befintliga ljusskyltar numera kan konverteras till LED-belysning med samma starka ljuskänsla och intryck som skylten ska ha. Besparingen kan vara så stor som 55 000 kr per skylt under en tioårsperiod. LED-konverteringen förväntas därför väcka ett stort intresse på Butiksleverantörsmässan. LED-lösningar finns även för neonskyltar.

Nytt liv för Bollnäs strömmar

2014-01-21 09:10 CET Fortum Sverige AB Nu tas ett stort steg framåt för miljön vid Bollnäs strömmar. Kammarkollegiet har startat den process som gör det möjligt att ändra villkoren för Fortums verksamhet vid Dönje kraftstation i Ljusnan. Fortum räknar med att kunna ställa sig bakom Kammarkollegiets önskemål vid en omprövning hos Mark- och miljödomstolen.

2013-12-03 22:26 CET Stiftelsen Hållbart Samhälle This conference, hosted by the Ministry of the Environment, Sweden, The Swedish Agency for Marine and Water Management and the Embassy of Sweden, will address the challenge of achieving a balance between blue growth, jobs and a sound maritime environment. Swedish sustainable technology expert Bengt Simonsson will explain how to do this with a new form of dredging and fee mechanism.

2013-12-03 00:11 CET Stiftelsen Hållbart Samhälle The summit on the Economics of the Ocean, to be held 3-4 December 2013 at the House of Sweden, Washington, DC will hear how The Swedish Sustainable Economy Foundation's flexible pollutant mechanisms can be applied to stimulate investment in Swedish phosphorus-saving technology. The approach should save the oceans, food production and jobs if implemented in a savvy way.

2013-04-30 16:46 CEST Stiftelsen Hållbart Samhälle Recently the focus of a Nordic Council of Ministers' report, the Flexible Emission Fee Mechanism builds on system control theory applied to the economy to transform it to sustainability. Inventor and innovator Anders Höglund with the Swedish Sustainable Economy Foundation will, for the first time, offer a full explanation in a series of webinars.

2013-04-25 10:31 CEST Stiftelsen Hållbart Samhälle Den 6 maj presenterar Stiftelsen Hållbart Samhälle för första gången en fördjupad introduktion till hur den innovationen Flexibla Miljöavgifter (Flexible Fees) driver marknaden att sluta med utsläpp samtidigt som ekonomin stabiliseras och växer. Seminariet hålls på webben.

2013-04-15 17:34 CEST Stiftelsen Hållbart Samhälle Tillväxtdagen lyfter fram Nordiska Minister Rådets rapport ”Flexible emission fees”: en innovation för reducering av utsläpp till närmiljön och drivkraft för hållbar produktion och konsumtion. Slutsatser som paradoxalt nog ger marknadskrafterna en chans att betala tillbaka, dessutom en ny möjlighet att bli en huvudaktör för att visa vägen för den hållbara utvecklingsstrategin.

Compricer stödjer Earth Hour

2013-03-04 14:53 CET Compricer AB Compricer vill hjälpa till att få människor i Sverige att tänka på miljön och stanna upp och fundera på vad vi gör med vår jord. Compricer stödjer Earth Hour genom att ge ett bidrag till Världsnaturfonden (WWF) för alla som anmäler sitt deltagande på www.compricer.se/earthhour/