Pressmeddelanden

Nytt Återbrukshus öppnar i Bromma

Nytt Återbrukshus öppnar i Bromma

2017-04-27 07:00 CEST
Lördagen den 29 april öppnar ett nytt Återbrukshus på Bromma återvinningscentral (ÅVC)....

Enklare koll på maten

Enklare koll på maten

2017-04-19 12:05 CEST
Nu lanserar Stockholms stad appen Livsmedelskollen som kommer göra det enklare för stoc...

Nytt avtal klottersanering på plats inom dagar

Nytt avtal klottersanering på plats inom dagar

2017-04-06 15:01 CEST
Torsdagens trafiknämnd beslutar om en direktupphandling av ny entreprenör av klottersan...

Ny rapport om Stockholmsluften

2017-03-27 12:07 CEST
Idag presenteras en ny rapport från miljöförvaltningen i Stockholms stad med en översik...

Stockholms stad deltar i viktig klimatdemonstration

Stockholms stad deltar i viktig klimatdemonstration

2017-03-23 10:04 CET
Världsnaturfonden arrangerar årligen Earth Hour, en global klimatmanifestation som 2017...

Ökat fokus på solelsproduktion i Stockholms Stad

Ökat fokus på solelsproduktion i Stockholms Stad

2017-03-09 10:14 CET
Ett led i arbetet mot målet om fossilbränslefrihet i Stockholms stad är att öka den för...

Beslut idag: ny strategi för Stockholms grönska

Beslut idag: ny strategi för Stockholms grönska

2017-02-13 09:43 CET
I dag beslutar kommunfullmäktige om ”Grönare Stockholm” - en ny strategi och riktlinjer...

Nu ska naturen bli tillgänglig för fler

2017-02-09 08:59 CET
I Stockholms stad finns det idag nio naturreservat som bland annat erbjuder stockholmar...

Stockholm antar program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Stockholm antar program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

2017-01-30 07:07 CET
Ikväll den 30 januari antar Stockholms stads kommunfullmäktige ett nytt program mot vål...

​Stödgrupper till familjehemsplacerade barn

​Stödgrupper till familjehemsplacerade barn

2016-12-13 14:16 CET
Idag fattar socialnämnden beslut om att starta ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP...