Pressmeddelanden

Seminarium - "Idéer för ett hållbart näringsliv i Strängnäs kommun"

Seminarium - "Idéer för ett hållbart näringsliv i Strängnäs kommun"

2015-09-24 10:30 CEST
Lokala företagare tar nu initiativ till ett seminarium för ett hållbart samhälle i samv...

Stockholms Stad kör miljövänligaste fordonsflottan

Stockholms Stad kör miljövänligaste fordonsflottan

2014-04-11 08:30 CEST
Stockholms stad har Sveriges miljövänligaste och säkraste fordonsflotta, men Botkyrkas ...

Kommuner och landstings bilparker miljöförebilder

2013-03-21 09:37 CET
Miljöfordonsdiagnos 2012 visar att andelen miljöfordon ökar till 60 procent hos svenska...

Mellanskog i skandalmatch om miljökatastrof

2012-07-24 20:29 CEST
I sin miljöpolicy lovar Mellanskog att inte avverka skog innehållande nyckelbiotoper. N...

Idag avgörs matchen om Ojnareskogen

2012-07-24 00:31 CEST
Kampen mot Nordkalks kalkbrott i Bunge på norra Gotland fortsätter. Underentreprenören ...

Hållbara Malmö lockar besökare

2012-07-13 11:27 CEST
Malmö är på väg att utvecklas till den hållbara besöks- och evenemangsstaden. Det visar...

Samlad miljöpolicy om körskador på skogsmark

2012-02-27 09:29 CET
14 företag och organisationer inom skogsbruket står nu samlade bakom en policy för att ...

Ny miljöbil för körning av entrémattor

2012-01-11 13:18 CET
proQure | Entremattor & Mattservice. Ett viktigt steg för ökad hållbarhet. Avgaser ...

Ännu en kommunal koncern väljer SundaHus

2011-12-15 10:43 CET
Nu har ännu en kommunal koncern i Göteborg, Förvaltnings AB Framtiden, tecknat avtal me...

30 000 nya elever börjar på Globala Gymnasiet tack vare Bee Urban

30 000 nya elever börjar på Globala Gymnasiet tack vare Bee Urban

2011-05-04 22:15 CEST
Globala Gymnasiet på Hornsgatan i Stockholm får torsdagen den 5 maj en bikupa uppställd...