Pressmeddelanden

2015-09-24 10:30 CEST Hilmeko AB Lokala företagare tar nu initiativ till ett seminarium för ett hållbart samhälle i samverkan med det lokala näringslivskontoret. På seminariet kommer vinnaren av "Utstickarpriset 2014", Johan Ehrenberg, journalist, redaktör och hållbarhetsentreprenör, att föreläsa.

Stockholms Stad kör miljövänligaste fordonsflottan

2014-04-11 08:30 CEST Bisnode Stockholms stad har Sveriges miljövänligaste och säkraste fordonsflotta, men Botkyrkas och Helsingborgs kommuner ligger hack i häl i årets Miljöfordonsdiagnos som miljörankar fordonen hos kommuner och landsting. Totalt minskade kommunfordonen sina koldioxidutsläpp med 4 procent i fjol, vilket innebär en beräknad minskning med 3200 ton koldioxid.

2013-03-21 09:37 CET Bisnode Miljöfordonsdiagnos 2012 visar att andelen miljöfordon ökar till 60 procent hos svenska kommuner och 83 procent hos svenska landsting. 257 av 290 kommuner sänker sina snittutsläpp av koldioxid. Miljöfordon Syd och Bisnode noterar att kommuner och landsting ligger långt före svenska företag med sina miljötänkande fordonsparker.

2012-07-24 20:29 CEST Fältbiologerna I sin miljöpolicy lovar Mellanskog att inte avverka skog innehållande nyckelbiotoper. Nu har de skapat Nordkalks första kalhygge vid det tilltänkta kalkbrottet i ett känsligt naturområde på Gotland. Aktivister i Ojnareskogen gestaltade idag detta svek där lag Nordkalk mötte lag miljön i en orättvis fotbollsmatch på kalhygget. De ville lyfta frågan om vilken planhalva Mellanskog egentligen står på.

2012-07-24 00:31 CEST Fältbiologerna Kampen mot Nordkalks kalkbrott i Bunge på norra Gotland fortsätter. Underentreprenören Mellanskog har redan börjat avverka i närområdet och närmar sig steg för steg Ojnareskogen. En skog som innehåller nyckelbiotoper som företaget enligt sin miljöpolicy säger sig vilja skydda. Frågan är vilken planhalva de egentligen står på.

2012-07-13 11:27 CEST Malmö stad Malmö är på väg att utvecklas till den hållbara besöks- och evenemangsstaden. Det visar den miljöinventering av Malmös besöksnäring som Malmö Turism låtit göra. Tips på hållbara val finns nu utlagda på den officiella turistsidan www.malmotown.com.

2012-02-27 09:29 CET Skogsindustrierna 14 företag och organisationer inom skogsbruket står nu samlade bakom en policy för att begränsa allvarliga körskador i skogen. Initiativet är ett led i den långsiktiga satsningen på ett hållbart skogsbruk.

2012-01-11 13:18 CET ProQure | Entrémattor & Mattservice proQure | Entremattor & Mattservice. Ett viktigt steg för ökad hållbarhet. Avgaser utan svavel, kolväten och partiklar. Läs även inlägg på ProQure | http://proqure.se/sv/lar-kanna-oss/nyheter/105-ny-miljoebil-foer-koerning-av-entremattor _________________

2011-12-15 10:43 CET SundaHus i Linköping AB (publ) Nu har ännu en kommunal koncern i Göteborg, Förvaltnings AB Framtiden, tecknat avtal med SundaHus för att säkerställa att man använder hälso- och miljömässigt hållbart material vid byggnation. Det innebär att åtta bolag inom koncernen kommer att välja ur en databas med över 64 000 bedömda byggprodukter.

30 000 nya elever börjar på Globala Gymnasiet tack vare Bee Urban

2011-05-04 22:15 CEST Bee Urban Globala Gymnasiet på Hornsgatan i Stockholm får torsdagen den 5 maj en bikupa uppställd vid skolan. Kupan kommer att ingå i undervisning om bland annat ekosystemtjänster och vara en del av skolans inriktning för en hållbar utveckling. Det här är ett nytt konkret sätt att visa att vårt samhälle vilar på tjänster som vi ofta tar för givet, som tex pollinering för matproduktion.