Bilder

Energi- och miljöteknik för global marknad

2015-06-23 14:16 CEST Infotech Umeå Peter Juneblad, Örnsköldsviks kommun, och Åsa Fällman, Umeå kommun, vill att Umeå, Örnsköldsvik och Vasa gemensamt ska jobba med framtidens rena energilösningar för en global marknad.

Fredrik Norén, Grundare och FoU ansvarig

2015-03-10 21:39 CET Marin Biogas Sverige AB

Sjöpungsodling

2015-03-10 21:28 CET Marin Biogas Sverige AB

Sjöpung - Ciona intestinalis

2015-03-10 21:25 CET Marin Biogas Sverige AB

Ryaverket avloppsrening, Gryaab, Göteborg

2015-02-03 09:46 CET Malmberg

Malmberg COMPACT®  in Holleben, Sachsen -Anhalt, Tyskland

2015-02-03 09:35 CET Malmberg Malmberg biogas upgrading plant 1400 Nm3/h for grid injection.

Konkalorimeter

2015-01-30 09:47 CET Deflamo AB 2014 investerade Deflamo i bl a en konkalorimeter. Denna mäter ett materials brännbarhet, och därmed effekten, av olika flamskyddsmedel. Genom investeringen förkortar man långa test- och utvecklingstider åt företagets kunder och kan genomföra egna brandprov enligt flera internationella standards, t ex ISO 5660.

SACC New York – Deloitte Green Award 2014

2014-11-17 10:50 CET Deloitte Från vänster: Thomas Strömberg vice vd Deloitte Sverige, Renée Lundholm, President SACC NY, Gunnar Thelin, grundare och affärsutvecklare Ekobalans och Steve Trygg, Chairman SACC NY.

Cleantech Inn Sweden logotyp

2014-05-09 14:21 CEST Teknopol AB

Brandprovning av Apyrumbehandlad plastfilm

2013-07-01 17:37 CEST Deflamo AB Bilden visar provbitar som genomgått brandprovning. Bitarna innehåller lika mycket Apyrum respektive ett det vanliga miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedlet. Provningen visar att Apyrum kan ersätta det gamla farliga flamskyddsmedlet.