Bilder

Ryaverket avloppsrening, Gryaab, Göteborg

2015-02-03 09:46 CET Malmberg

Malmberg COMPACT®  in Holleben, Sachsen -Anhalt, Tyskland

2015-02-03 09:35 CET Malmberg Malmberg biogas upgrading plant 1400 Nm3/h for grid injection.

Konkalorimeter

2015-01-30 09:47 CET Deflamo AB 2014 investerade Deflamo i bl a en konkalorimeter. Denna mäter ett materials brännbarhet, och därmed effekten, av olika flamskyddsmedel. Genom investeringen förkortar man långa test- och utvecklingstider åt företagets kunder och kan genomföra egna brandprov enligt flera internationella standards, t ex ISO 5660.

Akademiska Hus i textilåtervinningsprojekt tillsammans med Wargön Innovation

2014-12-16 10:15 CET Akademiska Hus

SACC New York – Deloitte Green Award 2014

2014-11-17 10:50 CET Deloitte Från vänster: Thomas Strömberg vice vd Deloitte Sverige, Renée Lundholm, President SACC NY, Gunnar Thelin, grundare och affärsutvecklare Ekobalans och Steve Trygg, Chairman SACC NY.

Cleantech Inn Sweden logotyp

2014-05-09 14:21 CEST Teknopol AB Cleantech Inn Sweden logotyp även kallat det svenska landslaget i cleantech. En verksamhet inom Teknopol AB. Cleantech Inn accelererar hållbar tillväxt genom att affärsutveckla och kvalitetssäkra innovativa miljöteknikbolag som klarat screeningen, baserad både på hållbarhets och affärsmässiga kriterier. Cleantech Inn erbjuder även partnerskap för etablerad industri som söker ny teknik.

Brandprovning av Apyrumbehandlad plastfilm

2013-07-01 17:37 CEST Deflamo AB Bilden visar provbitar som genomgått brandprovning. Bitarna innehåller lika mycket Apyrum respektive ett det vanliga miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedlet. Provningen visar att Apyrum kan ersätta det gamla farliga flamskyddsmedlet.

Grontmij projektleder i utvecklingen av Europas smarta elnät

2013-05-22 14:45 CEST Grontmij Teknikutvecklingsprojektet Smart Power, som består av fem olika delprojekt, projektleds av Daniel Salomonsson som är elkraftkonsult på Grontmij. Målet med projektet är att få fram nya produkter och tjänster som ska underlätta integrationen av förnybar energiproduktion i våra elsystem.

Gert Kindgren, VD Cleantech Östergötland, ordf. ASSET

2013-04-22 11:12 CEST Marknadsbolaget

Nu lyfter STINGs cleantechbolag Entrans och Ignitia

2012-11-15 11:03 CET STING (Stockholm Innovation & Growth) Det ena skapar värdefull energi av spillvärme och det andra ger länder runt ekvatorn tillförlitliga väderprognoser. Igår stod två innovativa bolag redo för Take off efter 18 intensiva månader hos affärsacceleratorn STING. Nu siktar Entrans och Ignitia på att erövra världen.