Pressmeddelanden

2014-11-12 10:28 CET LED & LED Om Ni har tagit ett tåg till eller från Gatwick flygplats de senaste månaderna kanske Ni har märkt ett nytt ljus på plattformarna, ljusa blå LED armaturer. Det är ett ovanligt val för järnvägsstationsbelysning, men det finns en viktig anledning bakom detta, det har varit det värsta året för självmord framför tåg i sydöstra England. Förutom den personliga tragedin av dödsfall på järnvägen.....

2014-11-05 16:02 CET LED & LED Kommunen har ersatt en stor del av gamla och ineffektiva offentliga belysningar till moderna och effektiva LED belysningar. Sedan 2010 när i kommunen började genomföra en handlingsplan för byte av offentlig belysning, har de framgångsrikt genomfört olika åtgärder för att minska sin energiförbrukning. På samma gång har de minskat ljusföroreningarna och förbättrat de ljustekniska elementen i.....

2014-11-04 15:38 CET LED & LED Vi tillverkar LED armaturen vid vår fabrik, innebär lägre kostnader och vi slipper fördyrande mellanhänder (varje extra försäljningsled ger extra kostnader för Er) och transporter, vilket gör att vi kan sälja LED armaturen till Sveriges bästa priser. Då vi tillverkar LED armaturen vid order, kan vi garantera den senaste LED teknologin, utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt....

2014-10-31 13:55 CET LED & LED Om du har varit till Sixtinska kapellet i Rom, minns du förmodligen hur du behövde böja nacken och belastningen på dina ögon när du tittade uppåt till Michelangelos tak. Vatikanen installerar nu 50 stycken nya armaturer som innehåller 7 000 lysdiodersom lyser upp mästerverk som skapelsen av Adam och den yttersta domen på ett sätt som ger målningar och fresker en fullständig, tydlig och...

2014-10-18 13:39 CEST LED & LED Ät dina grönsaker, få massor av motion och belys arbetslokalen ordentligt, mängder av akademiska studier har visat ett samband mellan belysning, hälsa och produktivitet. Kvaliteten på arbetslokalbelysningen har en enorm inverkan på arbetstagarnas välbefinnande och produktivitet, men företag göra lite åt det, i stor utsträckning eftersom de saknar empiriska bevis som stödjer ett affärsmässigt...

2014-10-14 11:46 CEST LED & LED 39 stycken LED DOMO High Bay, 120W, installerades i en återvinningsanläggning av AJ Elteknik AB som har 17 års erfarenhet inom elinstallationer såsom belysningsinstallationer.

2014-10-14 11:07 CEST LED & LED Specialanpassad för att ersätta gamla kvicksilverlampor och natriumlampor på vägar, parker, gång- och cykelvägar, trappuppgångar, entréer, parkeringsplatser, elljusspår, gårdsbelysningar, bensinstationer, industriområden m.m....

2014-10-08 12:22 CEST LED & LED Lysdioder visar sina fördelar i de flesta utomhusbelysningsapplikationer och är ett särskilt bra alternativ för tunnelbelysningsapplikationer. Orden "mörk" och "grådaskig" är ofta ett lämpligt sätt att beskriva många motorvägstunnlar runt om i världen. När Ni ser en tunnel som är ljust upplyst, utan skuggor eller mörka fläckar, kanske Ni undrar varför inte alla tunnlar är väl upplysta. Nya LED....

2014-10-07 14:21 CEST LED & LED Årets Nobelpristagare belönas för att ha uppfunnit en ny energieffektiv och miljövänlig ljuskälla, den Blå lysdioden (LED). I en anda av Alfred Nobel belönar priset en uppfinning till största nytta för mänskligheten, den blå lysdioden som skapar vitt ljus på ett nytt sätt. Med tillkomsten av LED lampor har vi numera långvariga och effektivare alternativ till äldre ljuskällor.....

2014-10-07 12:40 CEST LED & LED Byggandet inleddes i september 2014 och innefattar en solenergianläggning som genererar 3 MW (megawatt), som kommer vara placerad på taken på parkeringsgaragen. 7 700 stycken befintliga metallhalogenarmaturer kommer även att ersättas med LED armaturer. Flygplatsen har arbetat i årtionden med att driva flygplatsen såpass hållbart som möjligt, man har investerat miljoner i infrastruktur för att.....