Pressmeddelanden

2014-12-10 14:34 CET LED & LED Högskolor har minskat sina belysningsenergiräkningar till hälften genom att ersätta sina gamla armaturer med LED paneler. Om mer finansiering blir tillgänglig för högskolor, skulle högskolor över hela landet spara hundratals ton CO² och hundratusentals kronor. I Storbritannien kan t.ex. högskolor ansöka om lån för belysningsuppgraderingar och andra energieffektiva förbättringar och behöver...

2014-12-08 17:49 CET LED & LED I ett experiment visades en bild av färsk frukt upplyst av olika hemliga ljuskällor. Åskådarna fick sedan kommentera utseendemässigt på frukten och deras preferenser. Tre av de fyra ljuskällorna ansågs acceptabla, favoriten var en LED, följt av en glödlampa. Åskådarna kommenterade positivt färgernas klarhet i frukt under LED källan, medan glödlampa fick höga poäng i naturlighet....

2014-12-05 14:35 CET LED & LED Produkten är framtagen för att ersätta gamla kvicksilverlampor, högtrycksnatriumlampor och metallhalogenlampor i s.k. High Bay armaturer som ofta finns inom industriområden, lager, mässor, aulor och andra lokaler med högt i tak. Produkten är en fullvärdig ersättare som möter dagens och framtidens krav på trygga och säkra miljöer med hög färgåtergivning och ökad ljusupplevelse. Finns även en del...

2014-12-05 11:19 CET LED & LED Specialanpassad för att ersätta befintlig lysrörsarmatur i kontor, industrilokal, industriella applikationer, kallager, varmlager, verkstad, lastkaj, korridor, kulvert, omklädningsrum, gymnastiksal, galleria, mässa, utställningslokal, studio, målarsal, atelje, museum, bilhall, tryckeri, svetseri, garage, återvinningsstation, avloppsreningsanläggning, livsmedelsindustri...

2014-12-05 08:25 CET LED & LED Specialanpassad för industrilokal, industriella applikationer, stålverk, varmvalsverk, stegvalsverk, pappersbruk, höglager, kallager, varmlager, verkstad, flyghangar, båthangar, arena, badhall, simhall, idrottslokal, gymnastiksal, ridhus, galleria, mässa, utställningslokal, studio, målarsal, atelje, museum, bilhall, tryckeri, svetseri, garage, återvinningsstation, avloppsreningsanläggning, lada...

2014-11-12 10:28 CET LED & LED Om Ni har tagit ett tåg till eller från Gatwick flygplats de senaste månaderna kanske Ni har märkt ett nytt ljus på plattformarna, ljusa blå LED armaturer. Det är ett ovanligt val för järnvägsstationsbelysning, men det finns en viktig anledning bakom detta, det har varit det värsta året för självmord framför tåg i sydöstra England. Förutom den personliga tragedin av dödsfall på järnvägen.....

2014-11-05 16:02 CET LED & LED Kommunen har ersatt en stor del av gamla och ineffektiva offentliga belysningar till moderna och effektiva LED belysningar. Sedan 2010 när i kommunen började genomföra en handlingsplan för byte av offentlig belysning, har de framgångsrikt genomfört olika åtgärder för att minska sin energiförbrukning. På samma gång har de minskat ljusföroreningarna och förbättrat de ljustekniska elementen i.....

2014-11-04 15:38 CET LED & LED Vi tillverkar LED armaturen vid vår fabrik, innebär lägre kostnader och vi slipper fördyrande mellanhänder (varje extra försäljningsled ger extra kostnader för Er) och transporter, vilket gör att vi kan sälja LED armaturen till Sveriges bästa priser. Då vi tillverkar LED armaturen vid order, kan vi garantera den senaste LED teknologin, utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt....

2014-10-31 13:55 CET LED & LED Om du har varit till Sixtinska kapellet i Rom, minns du förmodligen hur du behövde böja nacken och belastningen på dina ögon när du tittade uppåt till Michelangelos tak. Vatikanen installerar nu 50 stycken nya armaturer som innehåller 7 000 lysdiodersom lyser upp mästerverk som skapelsen av Adam och den yttersta domen på ett sätt som ger målningar och fresker en fullständig, tydlig och...

2014-10-18 13:39 CEST LED & LED Ät dina grönsaker, få massor av motion och belys arbetslokalen ordentligt, mängder av akademiska studier har visat ett samband mellan belysning, hälsa och produktivitet. Kvaliteten på arbetslokalbelysningen har en enorm inverkan på arbetstagarnas välbefinnande och produktivitet, men företag göra lite åt det, i stor utsträckning eftersom de saknar empiriska bevis som stödjer ett affärsmässigt...