Pressmeddelanden

2012-02-09 10:45 CET Conductive Lean är ett helhetstänkande som handlar om att skapa effektivare flöden, minimera slöseri av resurser och skapa kvalitet i alla processer. En leanorganisation sätter kunden i fokus och utformar verksamheten så att resurser och arbetssätt är optimerade för sitt syfte. Att inte utnyttja den potential till förbättring som finns inom organisationen är både kostsamt och riskabelt.

2011-08-04 08:51 CEST Conductive Stressiga arbetsdagar, växande köer och ett konstant tryck på snabbare resultat. Oavsett hur hårt du och dina kollegor arbetar så är det svårt att hinna med. Varför? Det beror antagligen på att processen är feldesignad. Det enda som håller processen flytande är ditt hårda slit. Med Lean kan ni äntligen få ordning på era flöden och processer.

2011-02-15 15:26 CET Conductive På kontoren finns många kritiska processer som gemensamt skapar ett enormt resursspill. Dubbelarbete, hinder i informationsöverföringen och överproduktion är de vanligaste slöserierna. Med Lean kan ni halvera vänte- och handläggningstiderna, öka produktiviteten och kvaliteten och minska stressen.