Pressmeddelanden

Moderkakan skyddar fostret mot mammans immunförsvar

2015-02-19 15:52 CET Linköpings universitet (LiU) Den blivande mammans immunförsvar är ett dödligt hot mot fostret och måste därför försvagas under graviditeten. Helt nya forskningsrön visar nu att det är moderkakan som styr denna anpassning.

2014-11-28 12:49 CET Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi Vi önskar att sätta fokus på de svåra förhållanden de pakistanska kvinnorna lever under och vill stödja våra pakistanska kollegor som arbetar för dessa.

2014-10-28 06:00 CET Kommunikativet Det finns en redan utstakad väg som de allra flesta par följer. Efter en tid tillsammans tar förhållandet en ny riktning – dags för två att bli tre, dags att bilda familj. Men vad händer när den förväntat raka vägen istället blir krokig och svår?

Den perfekta ytan krackelerar i tusen små bitar

2014-03-04 20:31 CET Ordberoende Förlag - böcker som berör Tills kärleken skiljer oss - En modern relationsroman om passion med förhinder, den svåra konsten att älska och att även älska sig själv.

2011-09-22 09:18 CEST Linköpings universitet (LiU) Forskare vid Linköpings universitet har identifierat viktiga molekyler av betydelse för normal graviditet. Fynden kan förbättra möjligheterna att förutsäga havandeskapsförgiftning och andra komplikationer som kan skada fostret.

2011-01-08 16:57 CET IrakSolidaritet ”En epidemi av missbildningar hos nyfödda avslöjas i Falluja”, säger miljögiftstoxikologen Mozhgan Savabieasfahani. Missbildningar hos nyfödda är 11 gånger högre i Falluja än normalt visar en nyligen publicerad studie i internationella tidskriften Journal of Environmental Research and Public Health.