Pressmeddelanden

Den perfekta ytan krackelerar i tusen små bitar

2014-03-04 20:31 CET Ordberoende Förlag Tills kärleken skiljer oss - En modern relationsroman om passion med förhinder, den svåra konsten att älska och att även älska sig själv.

2011-09-22 09:18 CEST Linköpings universitet (LiU) Forskare vid Linköpings universitet har identifierat viktiga molekyler av betydelse för normal graviditet. Fynden kan förbättra möjligheterna att förutsäga havandeskapsförgiftning och andra komplikationer som kan skada fostret.

2011-01-08 16:57 CET IrakSolidaritet ”En epidemi av missbildningar hos nyfödda avslöjas i Falluja”, säger miljögiftstoxikologen Mozhgan Savabieasfahani. Missbildningar hos nyfödda är 11 gånger högre i Falluja än normalt visar en nyligen publicerad studie i internationella tidskriften Journal of Environmental Research and Public Health.