Bilder

Adam Swärd – Couture Black

Adam Swärd – Couture Black

2018-03-28 14:02 CEST

"Form ger form" Genom att undersöka geometriska former, dess möjligheter i relation till dess positioner, skapa former och siluetter. Genom val av material och mellanrum visualisera komplexitet. Jag eftersträvar med ett framåtblickande perspektiv, att tillskansa mig nya förhållningssätt inom disciplinen couture.

Adam Swärd – Couture Black

Adam Swärd – Couture Black

2018-03-28 14:02 CEST

"Form ger form" Genom att undersöka geometriska former, dess möjligheter i relation till dess positioner, skapa former och siluetter. Genom val av material och mellanrum visualisera komplexitet. Jag eftersträvar med ett framåtblickande perspektiv, att tillskansa mig nya förhållningssätt inom disciplinen couture.

Benedicte Eggesbø – Couture Black

Benedicte Eggesbø – Couture Black

2018-03-28 14:02 CEST

"Vision" Med utgångspunkt i brudklänningen, dess volym och runda former som förpackar kvinnan, har jag inspirerats av konstnärerna Christo och Jeanne-Claudes tekniker när de paketerar föremål. Jag har undersökt hur förpackandet kan visualiseras genom oregelbundna veck och dragningar i relation till volymer.

Emma Wåhlin – Couture Black

Emma Wåhlin – Couture Black

2018-03-28 14:01 CEST

En undersökning av hur "sportens olika funktioner" accentuerar kroppen i dess olika utföranden, traditionellt men särskiljande. Jag har undersökt en frågeställning för den rådande tradition som cementerar konståkning respektive hockey och dess representationer.

Benedicte Eggesbø – Couture Black

Benedicte Eggesbø – Couture Black

2018-03-28 14:01 CEST

"Vision" Med utgångspunkt i brudklänningen, dess volym och runda former som förpackar kvinnan, har jag inspirerats av konstnärerna Christo och Jeanne-Claudes tekniker när de paketerar föremål. Jag har undersökt hur förpackandet kan visualiseras genom oregelbundna veck och dragningar i relation till volymer.

Fo Phan – Couture Black

Fo Phan – Couture Black

2018-03-28 14:01 CEST

En undersökning av former i relation till kropp och en kommentar till couturens välgjorda konstruktion i kontrast till det experimentella. konstruktion.

Emma Wåhlin – Couture Black

Emma Wåhlin – Couture Black

2018-03-28 14:01 CEST

En undersökning av hur "sportens olika funktioner" accentuerar kroppen i dess olika utföranden, traditionellt men särskiljande. Jag har undersökt en frågeställning för den rådande tradition som cementerar konståkning respektive hockey och dess representationer.

Sofia Isdahl – Couture Black

Sofia Isdahl – Couture Black

2018-03-28 14:01 CEST

När ideal löses upp och individen träder fram.

Erik Olsson – Couture Black

Erik Olsson – Couture Black

2018-03-28 14:01 CEST

Jag har tagit avstamp i ryggsäcken som funktion och som ide och vill förmedla street- och sportkulturens inneboende värden. Jag har utforskat stygn(sömmen) och annan märkbar smyckning som återfinns i uniform- och arbetskläder såsom öljetter, knappar, spännen och band.

Felicia Åström – Couture Black

Felicia Åström – Couture Black

2018-03-28 14:01 CEST

I mitt undersökande arbete om mellanrumsformer och dess hålrum, har jag experimenterat med konstraster i olika material. Skirt och täckande , ställs i relation till varandra som ett underordnat och överordnat konstnärligt uttryck.