Pressmeddelanden

​​​​​​König Jerlmyr (M): Majoritetens idéer slut redan på ett halvår

2015-03-30 16:49 CEST Moderaterna i Stockholm I dag meddelade ordföranden för kommunfullmäktige i Stockholm stad att det planerade sammanträdet den 11 maj är inställt på grund av för få ärenden.

König Jerlmyr (M): Vänstermajoriteten försvagar Stockholms starka position

2015-03-25 14:00 CET Moderaterna i Stockholm Årsredovisningen 2014 för Stockholms stad är nu klar. Den visar på en mycket god ekonomisk situation där kommunkoncernen gör ett överskott på drygt fyra miljarder och staden gör ett överskott på knappt tre och en halv miljard kronor. Det visar att den skattehöjning för alla inkomstgrupper som vänstermajoriteten inledde mandatperioden med var helt onödig.

Joakim Larsson (M): Slussenärende bordläggs för femte gången

2015-03-24 12:37 CET Moderaterna i Stockholm I dag beslutade stadsbyggnadsnämndens byggnadsreglerade att föreslå att för femte gången bordlägga den tillfälliga bussterminalen som behövs under byggnationen av Nya Slussen. Fortfarande saknas även besked från vänstermajoriteten om finansieringen av den permanenta bussterminallösningen för ostsektorn, som enligt den tillsatta expertgruppens bedömning är redo att antas av kommunfullmäktige.

Hyckleri bakom kritiken av Wallström enligt Sahlin

2015-03-24 12:20 CET Feministiskt Perspektiv Kritiken mot Margot Wallström har varit hård de senaste veckorna. Men ofta har det handlat om hur Margot Wallström formulerade sig, i stället för den sakpolitik som ligger bakom. Hyckleri, tycker Socialdemokraternas förra partiledare Mona Sahlin. I SVT:s Agenda kallade hon debatten i Sverige för nyvaken. Åsa Secher bad henne utveckla sin ståndpunkt.

Superbussarna ska göra skillnad!

2015-03-20 16:53 CET Moderaterna i Skåne – Vi har lyssnat på såväl moderata företrädare i kommunerna som resenärer, säger Pontus Lindberg (M) vid ett besök i Knislinge där buss 545 ska kompletteras med en av de nya superbusslinjerna. Och jag delar deras oro för att superbussarna inte blir tillräckligt super. Det behövs ett omtag inför starten.

2015-03-19 13:49 CET Moderaterna i Stockholm Vänstermajoriteten i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har föreslagit att politikerna, som har ett helårsarvode, också ska få ett arvode för att göra verksamhetsbesök. Detta tycker vi moderater är en helt fel användning av skattebetalarnas pengar.

2015-03-18 11:45 CET Moderaterna i Stockholm På idrottsnämndens sammanträde den 17 mars beslutade den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad att avsluta Järvalyftet idrott, ett projekt som sedan starten 2007 har arbetat för att aktivera barn och unga i stadsdelarna runt Järvafältet. Satsningen på drive in-fotbollen blir kvar året ut men beslut om långsiktig finansiering saknas.

​Grönt ljus för Slussen

2015-03-11 14:01 CET Moderaterna i Stockholm I dag beslutade borgarrådsberedning att föreslå att kommunstyrelsen beslutar att godkänna den tillsatta expertgruppens rapport om Nya Slussen. Vidare får även överenskommelsen om finansieringen av bussterminallösningen godkänt och kan nu antas av kommunfullfullmäktige.

2015-03-09 17:50 CET Socialdemokratiska studentförbundet Vi S-studenter ser allvarligt på de utspel som moderaterna kommer med idag. Dagens utspel från Moderaterna om att svenska regeringen bär ansvaret för Saudiarabiens agerande får att oss att undra om huruvida Moderaterna värderar demokrati och mänskliga rättigheter lika högt?

Demoskops väljarbarometer för mars

2015-03-06 08:05 CET Demoskop AB Demoskop/Expressens väljarbarometer för mars 2015 visar en smärre sammanlagd nedgång för de båda regeringspartierna och Vänsterpartiet (43,3, –0,6). Även för allianspartierna noteras en sammanlagd nedgång, som dock är något mindre (38,8, –0,4). Avståndet mellan blocken har därmed endast förändrats marginellt (4,5, –0,2), och den rödgröna sidan behåller positionen som största minoritetsblock.