Pressmeddelanden

König Jerlmyr (M): R​egeringen bör utreda att frånta pass vid misstanke om deltagande i krigsresa

2015-05-21 12:14 CEST Moderaterna i Stockholm Vänstermajoriteten i Stockholms stad beslutade i tisdags om en strategi mot våldsbejakande extremism där man premierar de personer som deltar i krigsresor genom att ge dem en gräddfil in till bostads- som arbetsmarknadsinsatser. Det sänder helt fel signaler. Vi behöver förebyggande insatser samtidigt ska det finnas tydliga konsekvenser för de personer som begår brott.

2015-05-20 15:09 CEST Moderaterna i Stockholm År 2014 fick alla ungdomar som ansökte om feriejobb via stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta ett erbjudande om sommarjobb. I år, första året som vänstermajoriteten har makten, kan upp emot 400 ungdomar nekas plats.

2015-05-20 10:07 CEST Moderaterna i Hedemora På kommunfullmäktige den 19 maj lämnade Larz Andersson in en motion ”bygg ihop över och nedre Emaus” för Moderaterna gällande exploatering för nya villatomter på området Emaus i Hedemora. Detta skulle uppskattningsvis ge runt 20st nya villatomter i attraktivt läge.

2015-05-19 16:30 CEST Huddinge kommun - politik Standarden på Huddinges gator och parker ska bli bättre. Natur- och byggnadsnämnden får därför ytterligare 10 miljoner i investeringsutrymme 2016 för upprustning av gator och vägar för att minska det upparbetade underhållsberget.

Tandlöst beslut om våldsbejakande extremism

2015-05-19 07:30 CEST Moderaterna i Stockholm Idag ska socialnämnden fatta beslut om Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism, ett ärende som inte uppfyller varken beredningskraven eller möter Stockholms stads utmaningar.

2015-05-18 14:30 CEST Växjö kommun Imorgon presenterar femklövern i Växjö sin bostadspolitik för resten av mandatperioden. Media är välkomna till entrén på kommunhuset, Västra esplanaden 18, den 19 juni, klockan 8.45.

Stora satsningar på förskolor, skolor och sporthallar i Huddinges budget

2015-05-13 09:35 CEST Huddinge kommun - politik Huddinge tar krafttag för att möta behovet av skollokaler, förskoleplatser och lokaler för föreningslivet i den ledande koalitionens budget 2016. Budgeten presenteras i ett pressat ekonomiskt läge med svagare utveckling av skatteintäkterna och ökade kostnader till andra kommuner.

2015-05-12 11:57 CEST Huddinge kommun - politik Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 11 maj att godkänna planen för samhällsbyggnadsprojekt 2015-2017. Planen innehåller sammanlagt ett 60–tal bostadsprojekt med sammanlagt 9 600 bostäder samt mer än 30 projekt med utveckling av företagsområden/verksamheter. Cirka 2 000 av bostäderna blir hyresrätter, varav mer än hälften i student-/forskarbostäder samt ungdomsbostäder.

Rosdahl tar över ordförandeklubban

2015-05-08 16:25 CEST Mälardalsrådet I dag valdes Torbjörn Rosdahl (M) till ny ordförande för Mälardalsrådet. Mandatet löper på två år och innebär en ledande roll i arbetet att driva storregionala utvecklingsfrågor i Stockholm-Mälarregionen.

Demoskops väljarbarometer för maj: Alliansen passerar de rödgröna

2015-05-08 11:58 CEST Demoskop AB Demoskops väljarbarometer för maj 2015 backar de rödgröna partierna för fjärde gången i rad sedan årsskiftet. De rödgröna partierna samlar nu 40,4 procent av väljarna (–0,9), vilket är den lägsta nivån sedan juli 2005. För allianspartierna noteras en uppgång på totalt 1 procentenhet, och partierna samlar nu tillsammans 41,5 procent, 1,1 procentenheter mer än de rödgröna.