Pressmeddelanden

DN/Ipsos väljarbarometer augusti: Stora skillnader mellan mäns och kvinnors partisympatier

2015-08-28 08:26 CEST Ipsos Sweden DN/Ipsos väljarbarometer genomförd 14-24 augusti bekräftar Sverigedemokraternas starka utveckling i opinionen, som också synts i flera andra mätningar genomförda efter sommaren. Stödet för Sverigedemokraterna skattas till 17,8 procent, den högsta siffran hittills för partiet i Ipsos mätningar.

2015-08-26 16:55 CEST Moderaterna i Stockholm Enligt föreslagna riktlinjer för föreningsbidrag i Spånga-Tensta måste en föreningsstyrelse från och med nästa år ha en styrelserepresentation om 40:60 av vardera kön, om det inte finns särskilda skäl för en annan, för att få bidragspengar. Föreningar ska sträva efter att ha en så jämställd styrelse som möjligt. Men det konkreta förslaget till nya riktlinjer är för hårt ställt.

​König Jerlmyr (M): Den rödgrönrosa majoriteten prioriterar bort förskolan

2015-08-26 14:42 CEST Moderaterna i Stockholm Stockholms stads försämrade ekonomi går nu ut över förskolan. Under våren har olika stadsdelar varnat för att de inte får ihop budgeten och att de kommer tvingas till besparingar. Resultatet har blivit att barngrupperna ökar i stadens förskolor samtidigt som andelen lärare minskar.

Joakim Larsson (M): Regeringens satsning på hyresrätter är löjeväckande

2015-08-26 12:03 CEST Moderaterna i Stockholm Igår, tisdag, presenterade Vänsterpartiet ett förslag ur regeringens kommande budget om att en miljard kronor per år ska gå till att rusta upp hyresrätter i framför allt miljonprogrammen. Detta ska finansieras genom sänkningen av ROT-avdraget och ytterligare skattehöjningar.

 Andrea Ström (M): Majoriteten prioriterar månadslånga kurser före akuta lösningar

2015-08-26 10:27 CEST Moderaterna i Stockholm Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm stad har tillsammans med Göteborg och Malmö gemensamt ansökt om projektmedel från EU till projektet Bättre hälsa, som vänder sig till kvinnor utan bostad som tillfälligt vistas i Sverige. Intentionen är i grunden bra men tyvärr riskerar ansökan att landa fel och försämra situationen än att förbättra för utsatta människor.

Varför krångla till det M?

2015-08-25 10:59 CEST Småföretagarnas Riksförbund Moderaterna säger sig arbeta för ett bättre Sverige med fler jobb och mindre utanförskap. Men i botten ligger LAS som en rejäl bromskloss. Den blir aldrig bättre av att justeras då och då utan bör skrotas i sin helhet. Det är de små företagen som kan och vill skapa nya jobb. Gör det attraktivt för dem att göra det.

Joakim Larsson (M): Glädjande besked att Nya Slussen äntligen kan påbörjas

2015-08-20 16:48 CEST Moderaterna i Stockholm ​Högsta domstolens besked att inte ge prövningstillstånd för miljödomen om Nya Slussen innebär att det sista formella hindret för byggandet av nya Slussen är undanröjt. Moderaterna i Stadshuset välkomnar beskedet.

König Jerlmyr (M): ​Den rödgrönrosa majoriteten agerar odemokratiskt i hanteringen av Bromma flygplats

2015-08-18 09:53 CEST Moderaterna i Stockholm Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm stadshus avvaktar inte slutresultatet av regeringens särskilda utredare om Bromma Flygplats utan har valt att påbörja egna förberedelser för bostadsbyggande på Bromma.

Släpp in Huddinge i Sverigeförhandlingen

2015-08-12 07:58 CEST Huddinge kommun - politik Huddinge kommun har skickat in en preliminär intresseanmälan till Sverigeförhandlingen där man prioriterar Spårväg syd, tunnelbana till Kungens kurva och tågstopp i Flemingsberg för höghastighetståg och regionala förbindelser.

Ny undersökning från Ipsos i 24 länder: Global flyktingsituation sätter avtryck i opinionen

2015-08-11 13:27 CEST Ipsos Sweden En ny global undersökning från Ipsos, Global Views on Immigration, visar att andelen som anser att invandringen i huvudsak haft en positiv inverkan på samhället minskar, både i Sverige och i flera andra stora mottagarländer. Undersökningen visar samtidigt att svenskar, i en internationell jämförelse, är mer positiva till invandring och oftare anser att invandring är bra för landets ekonomi.