Pressmeddelanden

2015-03-05 13:11 CET Huddinge kommun - politik I går presenterades den nya politiska plattformen av koalitionsledningen i Huddinge kommun.

2015-03-02 13:27 CET Huddinge kommun - politik ​Härmed inbjuds du till presentation av koalitionsledningens politiska plattform för 2015 - 2018. Efter presentationen finns möjlighet till frågor.

DN/Ipsos väljarbarometer februari: stabilt rödgrönt övertag

2015-02-28 06:11 CET Ipsos Sweden DN/Ipsos väljarbarometer i februari visar ett fortsatt stabilt övertag i opinionen för de tre rödgröna partierna. Allianspartierna har ett stöd strax under 40 procent och skillnaden mellan blocken är i februari knappt sju procentenheter.

2015-02-20 10:09 CET Moderaterna i Stockholm Regeringen har beslutat att stoppa den planerade flytten av Diskrimineringsombudsmannen till Rinkeby. Moderaternas lokala företrädare i Rinkeby är mycket kritiska.

​König Jerlmyr (M): Där sprack den rödgröna bostadsbubblan

2015-02-20 09:02 CET Moderaterna i Stockholm I dag presenterade Stockholms handelskammare en rapport som slår hål på myten om att det är möjligt att bygga 50 000 nya bostäder på Bromma flygplats fram till 2030. Förutom att tidsplanen är allt för snäv för att vara realistisk så innebär förslaget en boendetäthet som är dubbelt så hög som på Manhattan.

Joakim Larsson (M): Vänstermajoriteten fortsätter att förhala Nya Slussen

2015-02-19 17:48 CET Moderaterna i Stockholm Ärendet gällande en tillfällig bussterminal under Slussens ombyggnation bordläggs för fjärde gången av vänstermajoriteten. För att säkerställa en fungerande kollektivtrafik under ombyggnationen av Nya Slussen är det nödvändigt att flytta den nuvarande bussterminalen. Slussen har förhaltas tillräckligt länge och återigen stoppas viktiga satsningar på grund av den politiska osämjan inom majoriteten

2015-02-17 11:33 CET Moderaterna i Hedemora I går kväll hade Moderaterna i Hedemora sitt årsmöte på Restaurang En och En Halv i Hedemora. På mötet valdes den nya styrelsen för 2015.

2015-02-17 10:03 CET Moderaterna i Stockholm Polismyndigheten har ansökt om tillstånd för kameraövervakning av delar av Tensta centrum (Tenstaplan, tunnelbaneuppgången samt Tenstagången) samt området vid Spånga station. Länsstyrelsen har bifallit ansökan, men Datainspektionen har överklagat beslutet och yrkar att ansökan ska avslås i sin helhet.

2015-02-16 15:07 CET Moderaterna i Stockholm Hemtjänstpersonalen inom Stockholm stad riskerar att få privata parkeringsböter medan man är i tjänsten på grund att de saknar nyttoparkeringstillstånd. Detta är naturligtvis oacceptabelt. Vänstermajoriteten måste nu underlätta för stadens hemtjänstaktörer att kunna ansöka om ett nyttoparkeringstillstånd.

2015-02-16 14:46 CET Moderaterna i Stockholm Moderaterna föreslår en särskild bonus för hemtjänst som satsar på kontinuitet. Att införa en kontinuitetsbonus kan öka incitamenteten för hemtjänstaktörer att schemalägga sin personal på ett sätt där samma personal arbetar med samma geografiska områden.