Pressmeddelanden

Vem har egentligen ansvaret för demokratiarbetet i Region Skåne?

2015-04-17 07:00 CEST Moderaterna i Skåne Det råder vissa oklarheter kring hur demokratiarbetet i Region Skåne ska bedrivas och finansieras, nu när demokratiberedningen inrättats. - Jag har därför lämnat in en interpellation till Henrik Fritzon om han delar min beskrivning av vårt uppdrag, ansvar samt hur demokratiarbetet skall finansieras, säger Ulf Bingsgård (M), andre vice ordförande i demokratiberedningen

König Jerlmyr (M): ​Förslag om förändrat utjämningssystem slår mot Stockholm

2015-04-15 14:22 CEST Moderaterna i Stockholm Den rödgröna regeringen har lagt förslag om att förändra det kommunala inkomstutjämningssystemet på ett sätt som leder till en kraftig straffbeskattning av Stockholm. Den så kallade tillväxtmiljarden som Alliansregeringen införde föreslår regeringen ska avskaffas. Det innebär att stockholmare kommer att behöva betala en halv miljard mer per år.

​Alliansen kommenterar regeringens vårbudget 15:e april

2015-04-14 15:01 CEST Centerpartiet Regeringen kommer på onsdag att presentera sin vårproposition och vårändringsbudget. Allianspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner kommer ge kommentarer på budgeten.

Demoskops väljarbarometer för april

2015-04-11 09:16 CEST Demoskop AB ​Efter en tid med mycket små rörelser i opinionen ökar nu dramatiken något på nytt. Skillnaden mellan de två huvudkonstellationerna är i princip utraderad. S tappar och SD ökar till sin hittills högsta nivå.

2015-04-02 10:12 CEST Moderaterna i Stockholm Tidigare i veckan meddelade den styrande majoriteten i Stockholms stad att man öppnar upp för ett utökat dubbdäcksförbud i innerstaden. Moderaterna lämnade därför in en skrivelse till kommunstyrelsen under onsdagen med uppmaningen att Stockholms stad ska hemställa hos regeringen att möjliggöra för en dubbdäcksavgift i Stockholms innerstad.

König Jerlmyr (M): Välkommet beslut om Slussen

2015-04-01 14:00 CEST Moderaterna i Stockholm I dag har beslutet fattats angående finanseringen av bussterminalen för Nya Slussen. Redan den 1 juli 2014 presenterades en överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun om finansiering för bussterminalen men beslutet har fördröjts av majoriteten i Stockholms stad.

​​​​​​König Jerlmyr (M): Majoritetens idéer slut redan på ett halvår

2015-03-30 16:49 CEST Moderaterna i Stockholm I dag meddelade ordföranden för kommunfullmäktige i Stockholm stad att det planerade sammanträdet den 11 maj är inställt på grund av för få ärenden.

König Jerlmyr (M): Vänstermajoriteten försvagar Stockholms starka position

2015-03-25 14:00 CET Moderaterna i Stockholm Årsredovisningen 2014 för Stockholms stad är nu klar. Den visar på en mycket god ekonomisk situation där kommunkoncernen gör ett överskott på drygt fyra miljarder och staden gör ett överskott på knappt tre och en halv miljard kronor. Det visar att den skattehöjning för alla inkomstgrupper som vänstermajoriteten inledde mandatperioden med var helt onödig.

Joakim Larsson (M): Slussenärende bordläggs för femte gången

2015-03-24 12:37 CET Moderaterna i Stockholm I dag beslutade stadsbyggnadsnämndens byggnadsreglerade att föreslå att för femte gången bordlägga den tillfälliga bussterminalen som behövs under byggnationen av Nya Slussen. Fortfarande saknas även besked från vänstermajoriteten om finansieringen av den permanenta bussterminallösningen för ostsektorn, som enligt den tillsatta expertgruppens bedömning är redo att antas av kommunfullmäktige.

Hyckleri bakom kritiken av Wallström enligt Sahlin

2015-03-24 12:20 CET Feministiskt Perspektiv Kritiken mot Margot Wallström har varit hård de senaste veckorna. Men ofta har det handlat om hur Margot Wallström formulerade sig, i stället för den sakpolitik som ligger bakom. Hyckleri, tycker Socialdemokraternas förra partiledare Mona Sahlin. I SVT:s Agenda kallade hon debatten i Sverige för nyvaken. Åsa Secher bad henne utveckla sin ståndpunkt.