Pressmeddelanden

Påminnelse: Alliansen kommenterar regeringens höstbudget

2017-09-19 11:23 CEST
Allianspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner kommenterar regeringens höstbudget.

Grönt ljus för ny förskola vid Sjövägen

Grönt ljus för ny förskola vid Sjövägen

2017-08-21 16:52 CEST
Natur- och byggnadsnämnden har beslutat att ge bygglov till en ny förskola på fastighet...

My children are being abused at the scout camp

2017-08-01 20:13 CEST
The Swedish military, politicians, secret service allows terrible abuse on my children...

Huddinge satsar på bättre medborgardialoger

Huddinge satsar på bättre medborgardialoger

2017-05-18 10:44 CEST
Huddinge prioriterar i budget för 2018 på utvecklade medborgardialoger i samhällsbyggan...

Huddinge satsar på pedagoger

Huddinge satsar på pedagoger

2017-05-16 09:12 CEST
Huddinges lärare har den tredje högsta snittlönen i landet och den styrande koalitionen...

Nu görs detaljplanerna för Tvärförbindelse Södertörn

Nu görs detaljplanerna för Tvärförbindelse Södertörn

2017-05-15 06:00 CEST
Nu föreslås Huddinge kommun påbörja arbetet med att ta fram detaljplaner för bygget av ...

​Huddinge förbereder sig för konsekvenserna av Reepalus förslag

​Huddinge förbereder sig för konsekvenserna av Reepalus förslag

2017-05-11 09:54 CEST
Om Reepalu-utredningens förslag blir verklighet vill Huddinge stå beredda. Barn- och ut...

Barn och unga är vinnare i Huddinges budget 2018

Barn och unga är vinnare i Huddinges budget 2018

2017-05-09 13:56 CEST
Den styrande koalitionen i Huddinge kommun har idag presenterat sitt förslag på budget ...