Pressmeddelanden

Yrkesidentiteten i fokus vid 9:e StrokeTeam Kongressen

2010-10-20 07:45 CEST Uppsala Konsert & Kongress Den 27-28 oktober äger den 9:e StrokeTeam Kongressen i Sverige rum. Uppsala Konsert & Kongress kommer att fyllas med över 800 deltagare som på olika sätt är engagerade i strokevården i Sverige. Det är andra gången kongressen äger rum i Uppsala, men första gången i Uppsala Konsert & Kongress.