Pressmeddelanden

Framtidsspaning: CSR/Hållbarhet - Samhällsengagerade företag som vill påverka och samverka

Framtidsspaning: CSR/Hållbarhet - Samhällsengagerade företag som vill påverka och samverka

2013-10-10 08:08 CEST
Idag publicerar Mötesplats Social Innovation en sammanställing av reflektioner efter 18...

Global innovation för hållbar stadsutveckling i Malmö

2013-08-23 08:06 CEST
Tio utmaningar med fokus på hållbar stadsutveckling. 100 personer som antar utmaningarn...

Inbjudan till pressträff

2012-07-03 14:50 CEST
Malmö högskola och Region Skåne informerar om hur de tänker arbeta med social innovatio...

Nya lösningar på gamla problem i Almedalen

2012-07-02 09:27 CEST
Utmaningar i samhället som traditionellt hanterats av det civila samhället börjar nu pa...