Pressmeddelanden

Endast fantasin sätter gränser

2011-06-20 11:18 CEST KTH Han har förädlat en teknik från Harvard. KTH-forskaren Nima Jokilaakso sitter nu med ett diagnosverktyg med ett brett användningsområde.