Pressmeddelanden

Viktigt steg mot effektiv Alzheimermedicin

2015-10-13 10:14 CEST KTH KTH-forskaren Hanna Lindberg har tagit fram ett nytt så kallat bindarprotein som ett led i att utveckla ett framtida Alzheimerläkemedel. Tillsammans med kollegor på New York University, Sveriges lantbruksuniversitet och Affibody AB har hon sedan forskat på proteinets fördelar när det kommer till demens. Forskningsresultatet kan utgöra basen i en effektiv bromsmedicin mot Alzheimers sjukdom.

Endast fantasin sätter gränser

2011-06-20 11:18 CEST KTH Han har förädlat en teknik från Harvard. KTH-forskaren Nima Jokilaakso sitter nu med ett diagnosverktyg med ett brett användningsområde.