Pressmeddelanden

Förändringar kring operativ struktur och extern kommunikation

2015-08-24 12:56 CEST
Under sommaren har Moretime arbetat intensivt med att se över både operativ struktur oc...

Moretime etablerar sig i Sundsvall

Moretime etablerar sig i Sundsvall

2015-07-15 12:06 CEST
Moretime och Wideboo Ekonomi, som bedriver redovisningsverksamhet med inriktning mot in...

Kompletterande information om avknoppning av MDS Digital Solutions AB (publ)

Kompletterande information om avknoppning av MDS Digital Solutions AB (publ)

2015-07-14 16:58 CEST
Den 17 februari 2015 offentliggjorde Moretime planerna på en storsatsning på en automat...

Slutligt utfall preferensaktieemission för Moretime Financial Services AB (publ)

Slutligt utfall preferensaktieemission för Moretime Financial Services AB (publ)

2015-07-14 09:20 CEST
Emissionen har tecknats av totalt 149 tecknare med en total emissionslikvid om 6,96 mkr...

Moretime Financial Services AB ingår avtal med A-LED AB

Moretime Financial Services AB ingår avtal med A-LED AB

2015-07-01 08:58 CEST
Moretime Financial Services AB (MFS) har ingått avtal med A-LED AB om tillhandahållande...

Emission av aktier i samband med förvärv av Jeek AB

Emission av aktier i samband med förvärv av Jeek AB

2015-06-16 09:03 CEST
​I samband med Moretimes förvärv av Jeek AB tidigare i år har Moretime emitterat aktier...

Emission av aktier i samband med förvärv av Billevo AB

Emission av aktier i samband med förvärv av Billevo AB

2015-06-08 09:42 CEST
I samband med Moretimes förvärv av Billevo AB tidigare i år, där Moretime utvecklade si...

Moretime säkrar bolagets utveckling genom teckningsoptioner till nyckelpersoner

Moretime säkrar bolagets utveckling genom teckningsoptioner till nyckelpersoner

2015-06-05 09:45 CEST
​Extra bolagsstämma den 3 november 2014 beslutade Moretime Professional Services AB (pu...

Information om slutförd preferensaktiemission för Moretime Financial Services AB (publ)

Information om slutförd preferensaktiemission för Moretime Financial Services AB (publ)

2015-06-03 14:47 CEST
Moretimes dotterbolag Moretime Financial Services AB (publ) avslutade emissionen av pre...

Moretime välkomnar Erika Vester till teamet av erfarna bolagsjurister

Moretime välkomnar Erika Vester till teamet av erfarna bolagsjurister

2015-06-03 12:57 CEST
Erika Vester har lång bakgrund som affärsjurist och varit verksam både som advokat och ...