Pressmeddelanden

Hett Förvärv - Motala Verkstad Group förvärvar Norrhults Stålgjuteri!

Hett Förvärv - Motala Verkstad Group förvärvar Norrhults Stålgjuteri!

2016-12-01 15:41 CET
Motala Verkstad Group AB (MVG) har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Norr...

Alstom köper Motala Train

Alstom köper Motala Train

2015-10-02 14:40 CEST
Alstom, en av världens största aktörer inom järnvägsmarknaden, köper Motala Train från ...

Betydande order för Motala Train om tungt underhåll av 21 Reginatåg

Betydande order för Motala Train om tungt underhåll av 21 Reginatåg

2015-05-20 07:00 CEST
Motala Train AB har fått i uppdrag av AB Transitio att utföra tungt underhåll och mindr...

Motala Trains offentliga ackord fastställt vid Linköpings tingsrätt

Motala Trains offentliga ackord fastställt vid Linköpings tingsrätt

2015-04-09 11:15 CEST
Linköpings tingsrätt fastställde idag Motala Train ABs offentliga ackord vid ackordsför...

Motala Train har inlämnat begäran om ackordsförhandling till Linköpings Tingsrätt

Motala Train har inlämnat begäran om ackordsförhandling till Linköpings Tingsrätt

2015-03-11 15:30 CET
Motala Train AB ansökte om företagsrekonstruktion den 15 oktober 2014. Sedan dess har b...

Motala Trains preliminära plan för företagsrekonstruktion godkänd

Motala Trains preliminära plan för företagsrekonstruktion godkänd

2014-11-05 11:56 CET
Motala Trains preliminära plan för företagsrekonstruktion godkändes idag vid ett borgen...

Motala Train varslar 40 anställda om uppsägning

Motala Train varslar 40 anställda om uppsägning

2014-10-29 17:00 CET
För två veckor sedan, den 15 oktober, lämnade Motala Train in en ansökan till Linköping...

Motala Train ansöker om företagsrekonstruktion

Motala Train ansöker om företagsrekonstruktion

2014-10-15 16:15 CEST
Styrelsen för Motala Train AB har idag lämnat in en ansökan om företagsrekonstruktion t...

Peter Wallin ny Produktionschef på Motala Train

Peter Wallin ny Produktionschef på Motala Train

2014-09-03 08:00 CEST
Produktion och leveranssäkerhet är högt prioriterat och det finns ett fortsatt stort in...

Fokus på produktion innebär att Motala Train varslar tio tjänstemän

2014-03-18 18:56 CET
Motala Train har de senaste åren vuxit kraftigt. De senaste åren har mycket energi lagt...