Pressmeddelanden

Träning minskar fallrisken för personer med MS (multipel skleros)

Träning minskar fallrisken för personer med MS (multipel skleros)

2018-11-13 09:00 CET
Det är vanligt att de som har sjukdomen MS har en nedsatt balans. Forskning inom Region...

Upp till 10 års uppföljningsdata bekräftar gynnsam säkerhetsprofil för MAVENCLAD® (kladribin tabletter)

Upp till 10 års uppföljningsdata bekräftar gynnsam säkerhetsprofil för MAVENCLAD® (kladribin tabletter)

2018-10-10 12:27 CEST
**Observationsdata av patienter som behandlats med MAVENCLAD® samt längre uppföljning a...

Nya data visar på fortsatta effektfördelar gällande  MAVENCLAD (kladribin) för patienter med skovvis förlöpande MS

Nya data visar på fortsatta effektfördelar gällande MAVENCLAD (kladribin) för patienter med skovvis förlöpande MS

2018-06-18 15:53 CEST
En post-hoc analys från MS-studien CLARITY antyder att både äldre och yngre MS-patiente...

Läkemedlet Mavenclad (kladribin tabletter) har stor behandlingseffekt vid högaktiv multipel skleros, enligt studie publicerad i tidskriften Multiple Sclerosis Journal

2018-05-09 14:18 CEST
En post-hoc analys från den tvååriga MS-studien CLARITY visar att MAVENCLAD minskade ri...

Hemsida om MS för unga anhöriga lanseras

Hemsida om MS för unga anhöriga lanseras

2018-01-30 08:49 CET
Läkemedelsföretaget Merck lanserar idag en hemsida om sjukdomen Multipel skleros (MS) s...

EMA bekräftar: begränsa användningen av Zinbryta

2017-11-15 13:23 CET
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har nu avslutat sin granskning av läkemedlet Z...

Positivt utlåtande för OCREVUS (ocrelizumab) som första läkemedel att bli godkänt både vid skovvis multipel skleros och primärprogressiv multipel skleros

Positivt utlåtande för OCREVUS (ocrelizumab) som första läkemedel att bli godkänt både vid skovvis multipel skleros och primärprogressiv multipel skleros

2017-11-10 14:36 CET
Det vetenskapliga rådet inom europeiska läkemedelsmyndigheten är positiv till att OCREV...

PRAC: Begränsa användandet av Zinbryta vid multipel skleros ytterligare

2017-10-31 15:52 CET
Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar nu efter en ...

Forskningsmedel från SLS till MS och SLE

Forskningsmedel från SLS till MS och SLE

2017-10-25 09:50 CEST
Svenska Läkaresällskapet kan tack vare två generösa donationer stödja reumatisk och neu...

Egenvård för MS-patienter i fokus på Epicenters event

2017-10-09 10:27 CEST
Hur kan personer med Multipel skleros (MS) dra nytta av digitala lösningar? Frågan stod...