Pressmeddelanden

MSB:s utvärdering av attentatet 7 april 2017: Snabb och kraftfull insats i samband med attentatet på Drottninggatan

2018-04-27 11:50 CEST
Attentatet den 7 april 2017 på Drottninggatan i Stockholm påverkade många människor och...

Vägledning med rekommendationer för samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö

2018-04-05 10:52 CEST
MSB har i samverkan med flera andra myndigheter tagit fram en vägledning för ”Samverkan...

4C Strategies stöttar MSB i implementering av Gemensamma grunder

4C Strategies stöttar MSB i implementering av Gemensamma grunder

2017-11-28 10:33 CET
4C Strategies har av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tilldelats uppdr...

Lions tält till jordbävningsdrabbade i Mellanöstern

Lions tält till jordbävningsdrabbade i Mellanöstern

2017-11-17 10:58 CET
300 tält har gått till området mellan Iran och Irak som drabbats av jordbävning. Tälten...

Nio Örebroforskare i bok om informationssäkerhet

Nio Örebroforskare i bok om informationssäkerhet

2017-11-15 09:08 CET
IT-säkerhet handlar om teknik. Men informationssäkerhet är så mycket mer. Nio forskare ...

Har ni en informationssäker kultur på jobbet?

Har ni en informationssäker kultur på jobbet?

2017-10-31 10:55 CET
Vi hör ofta i nyheterna om informationsläckor och känsliga uppgifter som har kommit på ...

Statliga arbetsgivare populära bland ingenjörerna!

Statliga arbetsgivare populära bland ingenjörerna!

2017-06-30 10:51 CEST
83 procent av ingenjörerna kan tänka sig att arbeta för en statlig arbetsgivare. Det vi...

Sverige och Finland ska koppla ihop sina nationella radiokommunikationssystem Rakel och Virve

2017-05-18 09:21 CEST
Idag den 18 maj skriver MSB och finska Erillosverkot ett avtal om att koppla samman de ...

Krisberedskapsveckan 2017 – aktiviteter i hela landet för ökad beredskap hos hushållen

Krisberedskapsveckan 2017 – aktiviteter i hela landet för ökad beredskap hos hushållen

2017-05-03 07:30 CEST
För att öka människors beredskap inför samhällskriser arrangerar Myndigheten för samhäl...

Bekräftad information om händelserna i Stockholm finns på Krisinformation.se

2017-04-07 20:13 CEST
Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allm...